14:42 05/06/2013

Quỹ Hữu Nghị phải tạm ngừng hoạt động

Hà Anh

SSC yêu cầu quỹ Hữu Nghị tạm ngừng hoạt động, tiến hành các thủ tục, công bố thông tin về việc tạm ngừng hoạt động

Trang web của quỹ Hữu Nghị.<br>
Trang web của quỹ Hữu Nghị.<br>
Ngày 3/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 2220/UBCK-QLQ yêu cầu Công ty Quản lý quỹ Hữu Nghị tạm ngừng hoạt động, tiến hành các thủ tục, công bố thông tin về việc tạm ngừng hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước đó, ngày 14/11/2012, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đã quyết định đặt Quản lý quỹ Hữu Nghị vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời gian kiểm soát đặc biệt từ ngày 14/11/2012 đến ngày 14/5/2013 do công ty không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính của Bộ Tài chính.

Trên trang web của công ty không có báo cáo kiểm toán năm 2012 mà chỉ thấy có báo cáo kiểm toán năm 2011. Theo đó, công ty có vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, năm 2011 công ty lãi hơn 4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ hơn 2 tỷ đồng.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký công văn số 2205/UBCK-QLKD gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán SME về việc yêu cầu tạm ngừng hoạt động.