10:08 10/11/2012

Quỹ Hữu Nghị dính hàng loạt "án" phạt tiền

Hà Anh

Tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hữu Nghị là 82,5 triệu đồng

Ngày 8/11, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hữu Nghị.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán đã xử phạt Quỹ Hữu Nghị 7,5 triệu đồng do công ty chuyển trụ sở chính khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; phạt 7,5 triệu đồng do Công ty chưa có quy trình phân bổ tài sản; phạt 40 triệu đồng do công ty không thực hiện thu thập và cập nhật thông tin về khả năng tài chính, mức chấp nhận rủi ro, hạn chế đầu tư, xây dựng chiến lược đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác.

Bên cạnh đó, công ty bị phạt 7,5 triệu đồng do công ty không có đủ nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ theo quy định và phạt 20 triệu đồng do công ty đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định. Tổng cộng mức phạt tiền đối với công ty này là 82,5 triệu đồng.
 
Đồng thời, công ty phải chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động của công ty quản lý quỹ và quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.