08:17 26/06/2018

Quỹ MetLife hỗ trợ phụ nữ và hộ dân nghèo tỉnh Kon Tum

P.V

Một trong những mục tiêu của dự án là cung cấp các chương trình giáo dục toàn diện về kỹ năng quản lý tài chính cho phụ nữ và thanh niên

Trong chuyến thăm này BIDV MetLife đã tới thăm hai xã Măng Bút thuộc huyện Kon Plông và xã Đắc Kôi thuộc huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
Trong chuyến thăm này BIDV MetLife đã tới thăm hai xã Măng Bút thuộc huyện Kon Plông và xã Đắc Kôi thuộc huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Trong hai ngày 23 và 24/6/2018, Tổng giám đốc BIDV MetLife, ông Gaurav Sharma cùng với đại diện tổ chức Plan International - các tổ chức tiếp nhận tài trợ của Quỹ MetLife, đã có buổi đi thăm và làm việc với Ban quản lý dự án và tới thăm các hộ gia đình - những người được hưởng lợi từ dự án "Trao quyền tăng cường hòa nhập kinh tế cho phụ nữ và thanh niên nghèo" tại tỉnh Kon Tum.

Một trong những mục tiêu của dự án là cung cấp các chương trình giáo dục toàn diện về kỹ năng quản lý tài chính cho phụ nữ và thanh niên (thuộc độ tuổi từ 18 đến 34) có hoàn cảnh kinh tế khó khăn phát triển các mô hình sinh kế, nâng cao năng lực, kỹ năng kinh doanh từ đó cải thiện đời sống của người dân và hộ nghèo ở vùng cao nguyên Việt Nam.

Dự án cũng đặt trọng tâm vào việc triển khai các phương pháp hòa nhập tài chính - kết nối ngân hàng, bảo hiểm, tiếp cận dịch vụ tín dụng, và các dịch vụ bảo hiểm xã hội, trợ cấp hưu trí cho các hộ dân.

Trong chuyến thăm này BIDV MetLife đã tới thăm hai xã Măng Bút thuộc huyện Kon Plông và xã Đắc Kôi thuộc huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Tại đây, đại diện của BIDV MetLife và các cán bộ dự án đã làm việc với Ban quản lý dự án xã để tổng kết tình hình hoạt động dự án trên địa bàn xã, thăm hỏi các hộ gia đình nghèo, cũng như gặp gỡ và tham gia hoạt động cùng nhóm Tiết Kiệm và Tín dụng thôn bản (VSL) tại hai xã.

Nhóm tiết kiệm và tín dụng thôn bản (VSL) được thực hiện với mục tiêu khuyến khích sự tham gia của các hộ nghèo nói riêng và cộng đồng nói chung xây dựng khả năng tài chính của cộng đồng dân cư trong việc huy động các khoản tiết kiệm, sử dụng số vốn tiết kiệm để tạo nên quỹ cho vay và quỹ xã hội để hỗ trợ các thành viên trong trường hợp khẩn cấp.

Thông qua các nhóm tiết kiệm và tín dụng thôn bản các thành viên sẽ được nâng cao kiến thức về quản lý tài chính hộ gia đình, tiến tới có thói quen tiết kiệm, đồng thời giúp người nghèo có cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế nhằm cải thiện đời sống hộ gia đình và trẻ em.

Tại tỉnh Kon Tum, dự án đã được triển khai tại 8 xã thuộc 2 huyện Kon Plông và Kon Rẫy. Theo tổng kết của dự án, đến nay đã có 2800 phụ nữ và thanh niên nghèo tham gia dự án này, trong đó tổng số hộ gia đình hưởng lợi là 2645 hộ nghèo và cực nghèo. Số hộ nghèo cùng cực được hưởng lợi là 400 hộ.