17:44 07/03/2013

Quỹ VOF thu gần 84 tỷ đồng từ thoái vốn tại TMS

Hà Anh

Ngày 4/3, Quỹ VOF đã bán toàn bộ hơn 3,99 triệu cổ phiếu TMS, chiếm 17,33% vốn điều lệ của TMS

Diễn biến giá cổ phiếu TMS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TMS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
VOF Investment Limited báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Công ty Cổ phần Transimex-Saigon (mã TMS-HOSE).

Theo đó, ngày 4/3, Quỹ VOF đã bán toàn bộ hơn 3,99 triệu cổ phiếu TMS, chiếm 17,33% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn của TMS nữa.

Theo thống kê giao dịch của TMS trên HOSE, ngày 4/3 đã có trên 3,99 triệu cổ phiếu TMS được giao dịch thỏa thuận, trị giá 83,976 tỷ đồng và đây cũng là số tiền mà VOF Investment thu về được từ đợt thoái hết vốn này.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh niên độ từ ngày 1/4 đến ngày 30/12/2012, doanh thu thuần của TMS đạt 180,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,3 tỷ đồng.