17:04 21/05/2010

Ra mắt Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam

Y Nhung

Nhằm ngăn chặn hành vi sao chụp tác phẩm trái phép, Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam hôm nay (21/5) đã chính thức ra mắt

Sách giả (quyển mỏng hơn) được bày bán trên thị trường đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của những nhà làm sách chân chính.
Sách giả (quyển mỏng hơn) được bày bán trên thị trường đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của những nhà làm sách chân chính.
Ngày 21/5, đại hội thành lập Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (Vietrro) đã chính thức được tổ chức. Đây là một sự kiện quan trọng nhằm ngăn chặn các hành vi sao chụp tác phẩm trái phép đang lan tràn tại Việt Nam.

Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện, phi lợi nhuận, đại diện cho các công dân, tổ chức của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, khoa học và giáo dục nhằm mục đích tự bảo vệ quyền tác giả theo quy định pháp luật. Vai trò của Hiệp hội là  góp phần thúc đẩy sáng tạo, phổ biến các giá trị văn hóa, nghệ thuật, khoa học và giáo dục tới công chúng.

Hiệp hội sẽ thay mặt các hội viên thực hiện việc quản lý tập thể đối với quyền cho phép sử dụng tác phẩm dưới hình thức sao chụp, nhằm khai thác có hiệu quả giá trị kinh tế của tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, theo sự ủy quyền của các hội viên và qui định của pháp luật.

Cụ thể, Hiệp hội có nhiệm vụ theo dõi hoạt động sao chụp, để biết được tác phẩm nào được sử dụng, ai sử dụng, sử dụng ở đâu, sử dụng khi nào, sử dụng như thế nào (mục đích, phạm vi), để có cơ sở để thu tiền thù lao sử dụng tác phẩm và phân phối tiền thù lao cho người nắm giữ quyền, tương xứng với mức độ tác phẩm của họ được sử dụng trên thực tế.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng sẽ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích của hội viên, đồng thời cung cấp cho người sử dụng dịch vụ cần thiết để tiếp cận tác phẩm mà họ có nhu cầu một cách hợp pháp với chi phí hợp lý...