07:55 07/07/2008

Ra mắt Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu 100% vốn đã ra mắt ngày 4/7 tại Hà Nội

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu 100% vốn đã ra mắt ngày 4/7, tại Hà Nội.

Ông Vũ Hữu Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị NPT cho biết, NPT có vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 4.500 tỷ đồng, là đơn vị hạch toán độc lập, bao gồm 4 công ty truyền tải điện và 3 Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Trung, Nam.

Tổng công ty được thành lập nhằm mục tiêu cung cấp dịch vụ truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định và tin cậy; bảo đảm cung ứng điện cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội an ninh và quốc phòng cho đất nước; sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của NPT là quản lý vận hành, sửa chữa, thí nghiệm lưới truyền tải điện; đầu tư, phát triển lưới truyền tải theo quy định; tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện và kinh doanh các ngành nghề khác.

Tại lễ ra mắt, ông Đào Văn Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVN cho biết NPT có trách nhiệm đầu tư, tổ chức vận hành và quản lý hệ thống truyền tải điện từ 220KV đến 500KV của hệ thống điện quốc gia.