23:24 17/06/2008

Rà soát các dự án xi măng

Hương Loan

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị đang đầu tư dự án sản xuất xi măng phải báo cáo Bộ trước ngày 30/6

Đến 2010, cả nước sẽ có 45 nhà máy xi măng lò quay đi vào sản xuất, công suất thiết kế khoảng 60 triệu tấn.
Đến 2010, cả nước sẽ có 45 nhà máy xi măng lò quay đi vào sản xuất, công suất thiết kế khoảng 60 triệu tấn.
Ngày 16/6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đã ký công văn yêu cầu các đơn vị đang đầu tư dự án sản xuất xi măng phải báo cáo Bộ trước ngày 30/6.

Cụ thể, các đơn vị phải báo cáo về tình hình đầu tư dự án, các công việc đã hoàn thành, đang triển khai, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và kiến nghị cụ thể, nhất là vướng mắc về thu xếp vốn.

Đồng thời, Bộ sẽ tiến hành rà soát lại tất cả các dự án đầu tư sản xuất xi măng đang được triển khai xây dựng.

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cho biết, đơn vị nào không có báo cáo, Bộ sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho ngừng hoặc giãn tiến độ dự án.

Ông cũng nhận định, hiện còn nhiều dự án xi măng chậm tiến độ, dẫn đến việc thiếu xi măng trong giai đoạn đầu, giai đoạn sau lại đồng loạt đưa vào vận hành làm cung vượt cầu. Sự phân bổ các nhà máy sản xuất ở các khu vực cũng chưa hợp lý, dẫn tới việc miền Bắc thừa, miền Nam thiếu xi măng.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, hiện cả nước có 31 dự án xi măng lò quay đang triển khai xây dựng, với công suất 39 triệu tấn. Đến 2010, cả nước sẽ có 45 nhà máy xi măng lò quay đi vào sản xuất, công suất thiết kế khoảng 60 triệu tấn (chưa tính 6 triệu tấn xi măng của các trạm nghiền độc lập và 3 triệu tấn xi măng lò đứng).