16:39 20/10/2021

Rà soát cuối kỳ biện pháp chống bán phá giá đối với thép hình chữ H xuất xứ Trung Quốc

Song Hà -

Bộ Công Thương tiến hành rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép hình chữ H xuất xứ từ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam...

Rà soát cuối kỳ đối với thép chứ H nhập khẩu.
Rà soát cuối kỳ đối với thép chứ H nhập khẩu.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 2301/QĐ-BCT rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Trước đó, ngày 21/08/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3283/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ Trung Quốc.

Biện pháp chống bán phá giá được áp dụng đến ngày 05/09/2022 (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo quy định).

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương và Điều 11 của Hiệp định chống bán phá giá của WTO, ngày 13/10/2021, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 2301/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Theo Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 10/2018/NĐ-CP, đối với việc rà soát cuối kỳ, cơ quan điều tra sẽ xem xét một cách toàn diện các nội dung.

Bao gồm: đánh giá khả năng hàng hóa nhập khẩu bị bán phá giá nếu chấm dứt biện pháp chống bán phá giá.

Khả năng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kể hoặc bị đe dọa gây thiệt hại đáng kể nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Mối quan hệ nhân quả giữa khả năng bán phá giá với khả năng thiệt hại mà ngành sản xuất trong nước phải chịu; các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Từ đó, cơ quan điều tra sẽ thu thập thông tin, đánh giá chi tiết hơn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất trong nước, cân đối cung - cầu của thị trường, diễn biến giá của các sản phẩm thép hình chữ H nhập khẩu cũng như tại thị trường nội địa, đặc biệt trong bối cảnh thị trường các sản phẩm thép đang có biến động mạnh do tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở kết luận điều tra, cơ quan điều tra sẽ đưa ra kiến nghị về việc có tiếp tục áp dụng biện pháp hay không hoặc điều chỉnh mức độ áp dụng theo đúng quy định pháp luật và căn cứ trên các thông tin, dữ liệu thực tiễn thu thập được.