15:50 19/07/2010

RIC thanh toán cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu

N.Anh

RIC sẽ thanh toán cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 27/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC-HOSE).

Theo đó, RIC sẽ thanh toán cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% (100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới) và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng tại trụ sở Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia- phường Bãi Cháy, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.