09:47 09/09/2008

Sacombank đạt giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2008”

H.Kỳ

Sacombank đã nhận được giải thưởng “Best Bank in Vietnam 2008” do Finance Asia bình chọn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2008” do Finance Asia bình chọn.

Đây là năm đầu tiên tạp chí này tiến hành bình chọn cho các ngân hàng tại Việt Nam và Sacombank là ngân hàng duy nhất nhận giải thưởng này.

Tiêu chí bình chọn của giải thưởng dựa trên: giá trị thương hiệu, hiệu quả tài chính, tính bền vững của nguồn thu, chiến lược kinh doanh, năng lực bán hàng, năng lực quản lý rủi ro, khả năng tạo sản phẩm, khả năng thâm nhập thị trường, chính sách đầu tư vào nguồn nhân lực và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Năm ngoái, Sacombank cũng được Euromoney bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2007” và được Asian Banking & Finance bình chọn là “Ngân hàng bán lẻ của năm 2007 tại Việt Nam”.