15:12 06/11/2012

Sacombank nói về việc từ nhiệm của ông Đặng Văn Thành

Hà Anh

Ông Thành xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank vì lý do sức khỏe và các vấn đề cá nhân

Ông Đặng Văn Thành, nguyên Chủ tịch Sacombank đã về nhà sau thời gian làm với cơ quan chức năng.<br>
Ông Đặng Văn Thành, nguyên Chủ tịch Sacombank đã về nhà sau thời gian làm với cơ quan chức năng.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) vừa có công văn liên quan đến ông Đặng Văn Thành.

Công văn cho biết tại thời điểm 4/11, các thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank gồm ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh đã về nhà sau thời gian làm việc với cơ quan chức năng.

Hiện nay ông Đặng Văn Thành đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank kể từ ngày 5/11/2012 vì lý do sức khỏe và các vấn đề cá nhân.

Ngày 5/11/2012, Hội đồng Quản trị Sacombank đã họp và thống nhất thông qua nguyện vọng từ nhiệm của ông Đặng Văn Thành, đồng thời sẽ trình đại hội đồng cổ đông Sacombank xem xét quyết định trong phiên họp gần nhất theo quy định (điều 59 Luật Các tổ chức tín dụng).

Trước đó, Sacombank đã có thông báo, kể từ ngày 2/11/2012, ông Phạm Hữu Phú sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay cho ông Đặng Văn Thành.