08:20 27/07/2017

Sacombank thay phó tổng giám đốc

Hà Anh

Sacombank công bố một loạt quyết định liên quan tới việc bổ nhiệm, điều chuyển và chấm dứt hợp đồng lao động với nhân sự cấp cao

Sacombank bổ nhiệm chính thức đối với bà Nguyễn Đức 
Thạch Diễm làm Tổng giám đốc Sacombank kể từ 25/7/2017, trong thời hạn 5 năm.
Sacombank bổ nhiệm chính thức đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm làm Tổng giám đốc Sacombank kể từ 25/7/2017, trong thời hạn 5 năm.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) vừa công bố một loạt quyết định liên quan tới việc bổ nhiệm, điều chuyển và chấm dứt hợp đồng lao động với nhân sự cấp cao tại ngân hàng này.

Theo đó, Sacombank bổ nhiệm chính thức đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm làm Tổng giám đốc kể từ 25/7/2017, trong thời hạn 5 năm. Trước đó, bà Diễm được bổ nhiệm giữ quyền Tổng giám đốc Sacombank từ đầu tháng 7.

Đồng thời, Sacombank đã  bổ nhiệm ông Phan Quốc Huỳnh, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, kể từ ngày 25/7/2017; miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực và chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn Nhân theo nguyện vọng cá nhân từ 28/7/2017.

Ngân hàng này cũng có quyết định thôi chức Phó tổng giám đốc đối với bà Dương Hoàng Quỳnh Như từ 25/7/2017 để điều chuyển sang làm Phó giám đốc vận hành.

Được biết, kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, tổng tài sản của STB đạt 352.683 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư lần lượt đạt 212.538 tỷ đồng và 317.491 tỷ đồng, tăng 10,1% và 9,7% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 428 tỷ đồng, tăng 70,4% so với cùng kỳ 2016. Số lượng khách hàng đạt gần 4 triệu, tăng khoảng 10% so với đầu năm.    

Trong 6 tháng đầu năm, Sacombank đã tự xử lý được 845 tỷ đồng nợ xấu, thu hồi 247 tỷ nợ bán VAMC. Đối với tài sản nhận cấn trừ nợ, gán nợ, Sacombank cũng đã xử lý và thu hồi 1.039 tỷ đồng, giảm dần các khoản phải thu, giảm 4,5% so đầu năm.