22:51 24/07/2008

Sacombank triển khai tiết kiệm linh hoạt

HOÀI NAM

Ngày 24/7, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bắt đầu triển khai sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt cho nhu cầu rút vốn trước hạn

Ngày 24/7, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bắt đầu triển khai sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt cho nhu cầu rút vốn trước hạn.

Đây là loại hình tiền gửi tiết kiệm cho phép khách hàng được rút tiền gốc nhiều lần với lãi suất cao, linh hoạt theo từng lần rút, bảo lưu lãi suất ban đầu cho số vốn chưa rút, áp dụng cho các loại tiền gửi bằng VND, USD với kỳ hạn từ 3 đến 9 tháng. Lãi suất áp dụng theo biểu lãi suất hiện hành của Sacombank.

Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng hoặc 1.000 USD trở lên, nếu có nhu cầu về tài chính đột xuất, có thể rút toàn bộ hay một phần tiền gốc với số tiền tối thiểu là 1 triệu đồng hoặc 100 USD cho một lần rút. Sacombank sẽ tất toát sổ tiết kiệm cũ và cung cấp sổ tiết kiệm mới với số tiền gửi là phần vốn gốc còn lại nhưng lãi suất gửi, ngày gửi, ngày đáo hạn vẫn tương tự như trên sổ tiết kiệm cũ.

Lãi suất áp dụng cho số tiền rút trước hạn sẽ được tính trên số ngày thực gửi và theo tỷ lệ ưu đãi nhất. Nếu số tiền rút có thời gian thực gửi từ 7 ngày đến 3/4 kỳ hạn gửi, lãi suất sẽ từ 70% - 98% lãi suất trên thẻ tiết kiệm; nếu dưới 7 ngày sẽ theo lãi suất không kỳ hạn.