12:15 08/12/2014

Sai phạm thu sai, chi vượt trong ngành tài chính

Nguyên Hà

Kết quả kiểm toán về quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của Bộ Tài chính chỉ ra không ít sai phạm

Cơ quan kiểm toán cho hay một số đơn vị trong ngành tài chính đã phát sinh một số khoản thu chưa có trong các quy định về thu phí, lệ phí.
Cơ quan kiểm toán cho hay một số đơn vị trong ngành tài chính đã phát sinh một số khoản thu chưa có trong các quy định về thu phí, lệ phí.
Có nguồn thu nhưng không được giao dự toán thu, thu phí và lệ phí ngoài danh mục, khen thưởng vượt quy định… kết quả kiểm toán về quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của Bộ Tài chính do Kiểm toán Nhà nước thực hiện đã chỉ rõ không ít sai phạm.

Ngay từ khâu đầu tiên là lập, phân bổ và giao dự toán, Kiểm toán đã nêu tên một số đơn vị có nguồn thu nhưng lại không được giao dự toán thu như Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản,

Còn kho bạc nhà nước thì được giao số thu thấp hơn số thực thu nên thực thu vượt dự toán 951.266 triệu đồng.

Khen thưởng vượt hàng trăm triệu


Kết quả kiếm toán cho thấy, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại chi khen thưởng vượt mức quy định tại Quyết định số 46/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng 380 triệu đồn, trích lập dự phòng ổn định thu nhập 2.283 triệu đồng, vượt mức quy định hơn 1.122 tỷ đồng.

Còn Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật thuộc Cục Tin học và thống kê tài chính sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập để chi trả thu nhập tăng thêm tháng 10/2013 cho cán bộ số tiền 100 triệu đồng, mặc dù thu nhập của 2013 đã cao hơn 2012.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cũng bị phát hiện sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi để chi một số nội dung không đúng tính chất như chi tạm ứng tiền lương 125 triệu đồng.

Cơ quan kiểm toán cũng lưu ý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty TNHH Một thành viên In Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh về quản lý công nợ chưa tốt, có đơn vị để các khoản công nợ lên tới hàng tỷ đồng tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm.

Trong đó, Ủy ban Chứng khoán có nợ phải thu “phí quản lý công ty đại chúng” số dư đến 31/12/2013 là 7.796 triệu đồng, số tồn đọng phải thu khó đòi qua nhiều năm lên đến hơn 4 tỷ đồng.

Thu sai quy định

Cơ quan kiểm toán cho hay một số đơn vị trong ngành tài chính đã phát sinh một số khoản thu chưa có trong các quy định về thu phí, lệ phí.

Cụ thể, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh thu các khoản học hè, học kỳ phụ số tiền hơn 2,58 tỉ đồng. Trường Đại học Tài chính - Kế toán thu cải thiện điểm, thu học lại, thu thực hành chuyên môn trên 2,2 tỉ đồng. Học viện Tài chính cũng thu lệ phí xét tốt nghiệp 100.000 đồng/sinh viên, để chênh lệch thu chi 162 triệu đồng.

Đáng chú ý là học viện này thu học phí chưa gửi đầy đủ về Kho bạc Nhà nước. Năm 2013, mới gửi vào kho bạc 61,5 tỉ đồng, bằng 62% số thu theo báo cáo.

Cơ quan kiểm toán còn cho hay, hàng năm Cục Kế hoạch - Tài chính đều tổng hợp thu, chi học phí và có văn bản đề nghị ghi thu, ghi chi vào ngân sách, nhưng Bộ không có công văn trả lời.

Kết quả kiểm toán cũng cho thấy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thu "lệ phí thi sát hạch chứng chỉ hành nghề chứng khoán" không thuộc danh mục Pháp lệnh Phí và lệ phí do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nhưng vẫn được Bộ Tài chính cho phép thu.

Và chênh lệch thu - chi khoản này tính đến 31/12/2013 là gần 500 triệu đồng.