17:00 08/05/2018

Sản lượng của SBT tăng trưởng mạnh

Thu Ngân

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (Mã chứng khoán SBT) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2017 - 2018

Niên độ 2017-2018 được đánh giá vẫn còn nằm trong xu hướng giảm của ngành đường.
Niên độ 2017-2018 được đánh giá vẫn còn nằm trong xu hướng giảm của ngành đường.

Mới đây, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (Mã chứng khoán SBT) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2017 - 2018 và Báo cáo tài chính riêng quý 3 niên độ 2017 - 2018.

Theo báo cáo, doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm tăng trưởng 154% so với cùng kỳ đạt gần 8.200 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch năm, đóng góp bởi sản lượng tiêu thụ lũy kế đạt xấp xỉ 438.000 tấn. Lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 966 tỷ đồng và 397 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 127% và 54% so với cùng kỳ, là hiệu quả của việc sáp nhập với BHS trong thời gian vừa qua.

Niên độ 2017-2018 được đánh giá vẫn còn nằm trong xu hướng giảm của ngành đường, tuy nhiên, với khả năng hoạch định, dự báo và thực thi chiến lược cùng với sức mạnh cộng hưởng từ thương vụ M&A với BHS, sản lượng tiêu thụ quý 3 và lũy kế 9 tháng lần lượt tăng trưởng 224% và 228% so với cùng kỳ.

Ước cả niên độ, tổng sản lượng tiêu thụ của SBT sẽ đạt 616.000 tấn đường, tăng trưởng 250% so với niên độ trước, thậm chí tăng hơn 17% so với mục tiêu 525.000 tấn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sản lượng này nằm trong lộ trình chiến lược gia tăng sản lượng và chiếm lĩnh thị trường đến niên độ 2019-2020 đạt 1.118.000 tấn đường.

SBT đã tận dụng lợi thế đa dạng các phân khúc bán hàng để tập trung đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ nhằm tăng độ phủ thị trường và thị phần tại tất cả các kênh phân phối theo định hướng tăng giá trị lợi nhuận thông qua mở rộng quy mô doanh số.

Tính đến hết quý 3, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đã đạt 83% và 72% so với kế hoạch được thông qua tại đại hội đồng cổ đông. Với việc hoàn thành tốt kế hoạch 9 tháng đầu năm, SBT có tiềm tin cho việc hoàn thành trọn vẹn kế hoạch năm với doanh thu thuần là 9.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 680 tỷ đồng.

Giai đoạn trước năm 2018, nhằm đón đầu xu hướng thị trường, SBT đã chủ động đầu tư vào một số dự án bất động sản có tiềm năng, đặc biệt là phân khúc khu công nghiệp để tạo nguồn lực tài chính khi thanh hoán phục vụ nhu cầu vốn dài hạn theo chiến lược phát triển của Công ty đến 2020.

Cụ thể, trong quý 3/17-18, SBT đánh giá là thời điểm phù hợp để thanh hoán cổ phần và đã đóng góp hơn 100 tỷ đồng DT bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phát huy thế mạnh hệ thống phân phối rộng khắp cả nước của BHS, định mức chi phí bán hàng được kiểm soát tốt hơn, cụ thể thấp hơn kế hoạch lũy kế đến quý 3 là 29%. Tương tự cho chi phí quản lý doanh nghiệp, SBT cũng kiểm soát tốt hơn khi thấp hơn kế hoạch lũy kế đến quý 3 là 6%.

Tính đến quý 3/2017-2018, tổng tài sản của công ty đạt 18.906 tỷ đồng, tương đương 833 triệu USD, tăng gấp 2,42 lần so với đầu niên độ do tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn tăng lần lượt 150% và 131% so với 30/6/2017.

So với thời điểm 30/6/2017, hàng tồn kho tăng 1.724 tỷ đồng do ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ trong sản xuất kinh doanh của ngành đường. Hàng năm, các nhà máy đường sẽ chính thức khởi động mùa vụ vào tháng 12 hoặc tháng 1.

Các khoản phải thu tăng so với cùng kỳ năm trước do gia tăng các khoản phải thu từ sau M&A và chiến lược mở rộng thị phần, tập trung mạnh đối với phân khúc khách hàng công nghiệp và SMEs. So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng sản lượng của nhóm khách hàng công nghiệp lên đến 201%.

Dòng thu tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 3 đạt hơn 1.072 tỷ đồng, tăng mạnh và tích cực so với giá trị -315 tỷ đồng của quý 3 cùng kỳ năm trước. Sự cải thiện này đến từ việc tăng trưởng doanh số và cải tiến công tác quản lý dòng tiền cũng như chính sách công nợ hợp lý.

Trong quý 3, hệ số nợ vay/tổng tài sản và Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu của Công ty là 0,51 lần và 1,32 lần, giảm nhẹ lần lượt 6% và 8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ được cải thiện, nằm trong giới hạn kiểm soát rủi ro tài chính và đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trong bối cảnh chu kỳ ngành đường đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong các năm qua, SBT đã và đang chủ động đẩy mạnh mở rộng thị phần, gia tăng sản lượng tiêu thụ, tăng năng lực cạnh tranh sản xuất trên cơ cở đảm bảo dòng tiền hoạt động trong ngắn và dài hạn, quản trị rủi ro tài chính phù hợp, sẵn sàng các điều kiện để hoàn thành mục tiêu 680 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế của đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối tháng 3/2018, cổ phiếu SBT xếp hạng 4/10 cổ phiếu được lựa chọn trong Chỉ số MSCI VietNam Small Cap Index (USD) với tỷ trọng 5,73%. Chỉ số MVIS Vietnam Index cũng lựa chọn SBT trong danh mục với tỷ trọng 2,19%.

Ngoài ra, cổ phiếu SBT cũng góp mặt trong VN30 và được xếp hạng cùng với nhiều cổ phiếu của những doanh nghiệp đầu ngành khác.