08:41 26/06/2008

Sản lượng vàng Australia giảm mạnh

Tú Hoàng

Sản lượng vàng của Australia đã giảm 7% trong vòng một năm qua, mức giảm mạnh hơn dự kiến

Theo Reuters ngày 25/6, theo ước tính của Chính phủ Australia, sản lượng vàng của nước này đã giảm 7% trong vòng một năm qua, mức giảm mạnh hơn dự kiến.

Australia là nước sản xuất vàng lớn thứ 3 thế giới. Sản lượng vàng trong tài khoá 2007/2008 (7/2007-6/2008) ước đạt 231 tấn, tương đương 7,6 triệu ounce, giảm so với mức 243 triệu tấn dự kiến trước đó. Nguyên nhân là do nhiều mỏ vàng bị đóng cửa vì chi phí sản xuất vàng tăng cao.

Trong tài khoá 2006/2007, sản lượng vàng của Australia đạt 249 tấn, chiếm 1/10 tổng sản lượng toàn cầu. Trong bối cảnh này, tài khoá 2008/2009, sản lượng vàng nước này được điều chỉnh giảm còn 256 tấn so với 268 tấn dự báo trước đây, với mức tăng trưởng trên 9%.