14:14 07/08/2017

Sắp bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp đòi nợ thuê

Bạch Dương

Nhiều điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ đòi nợ thuê sẽ được xoá bỏ

Dịch vụ đòi nợ thuê có mặt trên nhiều tỉnh thành phố nhưng tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Hải Phòng, Tp. HCM.
Dịch vụ đòi nợ thuê có mặt trên nhiều tỉnh thành phố nhưng tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Hải Phòng, Tp. HCM.
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Chính phủ về việc bãi bỏ Nghị định số 104 về kinh doanh đồi nợ. Theo đó, Bộ Tài chính khẳng định không cần thiết phải duy trì Nghị định số 04/2007 về ngành nghề kinh doanh đòi nợ, đồng thời đã ban hành dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 04 trên.

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 04 được ban hành năm 2007 quy định các điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, gồm điều kiện về vốn, tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp đòi nợ; nguyên tắc hoạt động dịch vụ đòi nợ, các biện pháp được thực hiện trong hoạt động dịch vụ đòi nợ, trách nhiệm, quyền của chủ nợ và khách nợ…

Sau 10 năm thực hiện, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 104 của Chính phủ. Dự thảo thay thế này đã bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh vốn, tiêu chuẩn người quản lý, người lao động trong dịch vụ đòi nợ phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp năm 2014 nhằm tăng thêm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và giảm mức độ can thiệp của Nhà nước.

Sau khi lấy ý kiến đóng góp của các bộ ngành liên quan, Bộ Tài chính cho rằng không cần thiết phải giữ Nghị định số 104 và cả dự thảo thay thế. Bộ giải thích, Nghị định 04 quy định vốn tối tiểu với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2 tỷ đồng trong khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 không còn có quy định về vốn pháp định, vì vậy với đa số ngành nghề, vốn không còn là một điều kiện kinh doanh (trừ một số ngành đặc biệt như ngân hàng, chứng khoán…).

Nghị định số 104 quy định người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không có tiền án và điều kiện về năng lực chuyên môn (có trình độ học vấn từ đại học, trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh).

Bộ Tài chính cho rằng, năng lực chuyên môn của người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của chính doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ mà không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các doanh nghiệp khác cũng như đến nền kinh tế nên không cần thiết phải quy định điều kiện về năng lực chuyên môn của người quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

"Trong trường hợp bãi bỏ Nghị định số 104, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ vẫn phải đáp ứng điều kiện an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96. Điều này phù hợp với quy định tại Luật đầu tư, theo đó kinh doanh dịch vụ đòi nợ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện”, Bộ Tài chính nói.

Như vậy, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ cần thiết duy trì các quy định về điều kiện an ninh, trật tự; giao dịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ với chủ nợ, khách nợ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên theo quy định của Bộ luật dân sự, không nhất thiết phải quy định nội dung hoạt động dịch vụ đòi nợ tại một Nghị định riêng.

Do đó, việc bãi bỏ Nghị định số 104, Bộ Tài chính vẫn khẳng định đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ của Bộ Công an đối với hoạt động này, không tạo lỗ hổng để xảy ra việc lạm dụng, xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của công dân. Đồng thời cũng không tác động đến chủ nợ, khách nợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khi thực hiện hợp đồng đã ký kết hợp đồng.

Trong những năm qua tại Hải Phòng, Nghệ An, Hải Dương, Tiền Giang, Sóc Trăng, Khánh Hòa... đã có doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhưng nay không còn hoạt động. Số lượng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ ngày càng thu hẹp. Về kết quả kinh doanh, đa số các doanh nghiệp kinh doanh không có lãi.

Theo Bộ Tài chính, đây là ngành nghề đặc thù, còn khá mới mẻ đối với Việt Nam, trình độ quản lý, nghiệp vụ thu hồi nợ của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ còn thấp.

Tính đến hết năm 2015, cả nước hiện có 3 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ còn hoạt động.

Tại Tp.HCM có 34 cơ sở, trong đó hơn một nửa đã tạm ngừng hoạt động, 16 doanh nghiệp còn hoạt động với tổng số nhân viên là 239 người. Đà Nẵng có 4 doanh nghiệp và An Giang có 1 doanh nghiệp.