14:20 21/09/2017

Sắp chốt danh sách những lĩnh vực được nhận vốn tài trợ ưu đãi

Bảo Quyên

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần những gì tư nhân làm được thì Chính phủ đề nghị để tư nhân làm, khi tiếp Giám đốc WB tại Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, ông Ousmane Dione, chiều 20/9.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, ông Ousmane Dione, chiều 20/9.
“Tôi đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành khác cập nhật và điều chỉnh định hướng sử dụng vốn vay từ các nhà tài trợ để trình Thủ tướng ban hành trong quý 4/2017 theo hướng thu hẹp lĩnh vực ưu tiên và không dùng nguồn vốn này để đầu tư những lĩnh vực mà tư nhân có thể đầu tư”.

Thông tin được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra khi tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, ông Ousmane Dione, chiều 20/9.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá WB đã xây dựng Khung đối tác quốc gia Việt Nam-WB (CPF) để làm cơ sở cho hợp tác 2 bên giai đoạn tới trong bối cảnh Việt Nam đã tốt nghiệp IDA của WB từ ngày 1/7 vừa qua.

Thủ tướng khẳng định, thời gian qua, ODA và vốn vay ưu đãi của WB đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Chính phủ Việt Nam đặc biệt chú trọng tới việc sử dụng hiệu quả vốn vay.

Trong bối cảnh Việt Nam đã tốt nghiệp IDA và sẽ tốt nghiệp ADF của ADB (dự kiến vào năm 2019), vốn ODA đang giảm dần và sắp tới chỉ còn vốn vay ưu đãi như nguồn IBRD của WB,

Thủ tướng đề nghị WB hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vấn đề này để sớm đưa ra định hướng phù hợp bối cảnh hiện nay để trình Chính phủ quyết định và định hướng này phải bảo đảm góp phần giúp Việt Nam giải quyết được các nút thắt về thách thức phát triển mà hai bên đã nhìn nhận trong Báo cáo Việt Nam 2035 và phù hợp định hướng, mục tiêu của Đảng và Chính phủ đã đề ra; bảo đảm an toàn nợ công; bảo đảm tận dụng tối đa kinh nghiệm và kiến thức toàn cầu của WB để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển.

Để hỗ trợ cho các cơ quan, địa phương có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong thời gian vừa tốt nghiệp vốn IDA, Thủ tướng đề nghị WB tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho Việt Nam các khoản viện trợ không hoàn lại để giảm tối đa chi phí vay vốn, tăng thành tố ưu đãi của các khoản vay.

Về các lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn vay, Thủ tướng đề nghị Giám đốc quốc gia WB thảo luận thêm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ của Việt Nam; đồng thời gợi ý một số lĩnh vực như biến đổi khí hậu, hạ tầng liên vùng, nguồn nước, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao… Tuy nhiên, vốn vay có liên quan đến vấn đề nợ công nên Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “những gì tư nhân làm được thì chúng tôi đề nghị để tư nhân làm”.

Về huy động vốn cho các công trình cơ sở hạ tầng quy mô lớn và liên vùng, Thủ tướng đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và các bộ liên quan xây dựng khuôn khổ pháp lý để huy động vốn đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP).

Về phần mình, ông Ousmane Dione chúc mừng thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua và nhìn nhận “một số cải cách mà Chính phủ, Thủ tướng thúc đẩy thời gian gần đây gồm cải cách về thuế, giải quyết nợ xấu đều là cải cách hết sức quan trọng, cần thiết đối với Việt Nam”.

“Chúng tôi sẵn sàng đồng hành, hợp tác với các cơ quan Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ thúc đẩy các cải cách cần thiết này”, Giám đốc quốc gia WB bày tỏ và đề xuất Chính phủ Việt Nam nghiên cứu, cân nhắc thành lập một đơn vị điều phối cải cách như kinh nghiệm thành công ở một số nước”, ông Ousmane Dione nói.

Giám đốc quốc gia WB cho biết, hiện WB cũng đang tính toán các biện pháp để huy động thêm nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam.  

WB cũng đã xây dựng một báo cáo về an toàn thực phẩm Việt Nam, báo cáo về mâu thuẫn lợi ích ở Việt Nam, báo cáo hiện đại hoá ngành nông nghiệp của Việt Nam.