12:02 13/03/2009

Sắp phát hành 300 triệu USD trái phiếu Chính phủ

Đ. Thọ

Từ ngày 18-30/3, sẽ tiến hành phát hành trái phiếu Chính phủ bằng đồng USD đợt một năm 2009 với tổng trị giá 300 triệu USD

Trái phiếu được phát hành tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Trái phiếu được phát hành tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Ngày 12/3, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu đợt một năm 2009.

Theo đó, từ ngày 18-30/3/2009 sẽ tiến hành phát hành trái phiếu Chính phủ bằng đồng USD đợt một năm 2009 với tổng trị giá 300 triệu USD.

Đây là đợt phát hành được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định số 211/QĐ-TTg về phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước.

Quyết định nêu rõ, trái phiếu sẽ được phát hành, niêm yết, giao dịch và thanh toán bằng đồng USD.

Trái phiếu được phát hành với 3 loại kỳ hạn, loại 1 năm, 2 năm và 3 năm. Mỗi loại trái phiếu này sẽ có trị giá 100 triệu USD. Mệnh giá trái phiếu là 100 USD/trái phiếu hoặc bội số của 100 USD.

Có 4 loại lãi suất trái phiếu, gồm trái phiếu có lãi suất cố định áp dụng cho cả kỳ hạn; Lãi suất đặt thầu được tính theo tỉ lệ phần trăm (%) và có phần thập phân tối đa là 2 chữ số;  Lãi suất trần do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định; Lãi suất trúng thầu được xác định trên sơ sở kết quả đấu thầu.

Về phương thức thanh toán, tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày phát hành trái phiếu còn tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn.

Bộ Tài chính cho biết, đợt phát hành trái phiếu này sẽ được thực hiện qua hình thức ghi sổ và đấu thầu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cũng theo nội dung Quyết định 505/QĐ-BTC, chủ sở hữu trái phiếu sẽ được quyền chuyển nhượng, tặng, thừa kế, hoặc sử dụng để cầm cố trong các quan hệ tín dụng... theo các quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ sử hữu trái phiếu phải kê khai và nộp thuế đối với lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.