16:24 19/03/2011

Sắp tăng giá vé tàu Thống Nhất

Y Nhung

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã quyết định tăng giá vé tàu Thống Nhất từ 5-18% từ ngày 8/4

Chi phí đầu vào tăng đã khiến ngành đường sắt buộc phải tăng giá vé.
Chi phí đầu vào tăng đã khiến ngành đường sắt buộc phải tăng giá vé.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa quyết định tăng giá vé đối với tàu Thống Nhất từ 5-18%, để bù đắp một phần chi phí đầu vào gần đây đã tăng cao.

Theo đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 8/4, trên tuyến đường sắt Bắc Nam, giá vé các loại ghế ngồi cứng, giường nằm cứng không điều hòa không khí của tàu Thống Nhất sẽ tăng khoảng 5%. Giá vé các loại ghế ngồi, giường nằm cứng, giường nằm mềm có điều hòa không khí tăng từ 10-18%.

Ông Nguyễn Hữu Bằng, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nguyên nhân khiến giá vé buộc phải tăng là từ cuối tháng 2/2011, giá dầu diesel đã tăng tới 24%.

Ngoài ra, các yếu tố khác như tiền điện, tỷ giá ngoại tệ... cũng tăng cao đã làm tăng giá thành vận tải của ngành đường sắt trong năm nay khoảng 13% so với năm 2010. Trong đó, riêng việc tăng giá dầu đã khiến giá thành vận tải đường sắt tăng 7%. Do vậy, ngoài việc thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ chi phí, Tổng công ty buộc phải điều chỉnh tăng giá cước để bù đắp cho các chi phí đầu vào.

Trước đó từ ngày 6/3, ngành đường sắt cũng đã thu thêm phụ phí nhiên liệu là 7% đối với cước vận tải hàng hóa.