17:08 16/10/2019

Sắp xếp một loạt đơn vị hành chính tại Thanh Hoá, Hải Dương và Bắc Ninh

Hà Vũ

100% các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự họp nhất trí với đề xuất của Chính phủ

Ngày 16/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định sắp xếp một loạt đơn vị hành chính tại ba tỉnh Thanh Hoá, Hải Dương và Bắc Ninh,
Ngày 16/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định sắp xếp một loạt đơn vị hành chính tại ba tỉnh Thanh Hoá, Hải Dương và Bắc Ninh,

Tiếp tục phiên họp thứ 38, chiều 16/10 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định sắp xếp một loạt đơn vị hành chính tại ba tỉnh Thanh Hoá, Hải Dương và Bắc Ninh.

Cụ thể, sắp xếp 146 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa để hình thành 70 đơn vị hành chính cấp xã mới (giảm 76 đơn  vị hành chính cấp xã trong toàn tỉnh, chiếm tỷ lệ 11,9%) và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của tỉnh Thanh Hóa theo đề án của tỉnh này.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành với việc thành lập thị trấn Nưa trên cơ sở nguyên trạng xã Tân Ninh thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Phương án sắp xếp 55 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương để hình thành 25 đơn vị hành chính cấp xã mới (giảm 30 đơn vị hành chính cấp xã trong toàn tỉnh, chiếm tỷ lệ 11,7%) và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của tỉnh Hải Dương cũng được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận.

Hải dương còn được đồng ý thành lập 2 phường Nam Đồng và Tân Hưng và mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Thành phố Hải Dương sau khi điều chỉnh nhập thêm các xã Gia Xuyên và Liên Hồng, huyện Gia Lộc; xã Tiền Tiến và Quyết Thắng, huyện Thanh Hà và xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ vẫn bảo đảm các tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh, theo thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật.

Được sắp xếp đợt này còn có việc thành lập 3 phường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh từ 3 xã Hòa Long, Kim Chân và Nam Sơn thuộc thành phố Bắc Ninh. Ba xã này đều bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện thành lập phường, theo Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.