13:14 11/10/2019

Sau vụ Gateway, bổ sung quy định để không bỏ quên học sinh trên xe đưa đón

KIỀU LINH

Hàng loạt vụ học sinh bị bỏ quên trên xe tại trường Gateway (Hà Nội), Đồ Rê Mí (Bắc Ninh), Bộ Giao thông Vận tải đã nghiên cứu, bổ sung quy định để không quên hành khách, học sinh

Sau vụ Gateway, bổ sung quy định để không bỏ quên học sinh trên xe.
Sau vụ Gateway, bổ sung quy định để không bỏ quên học sinh trên xe.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải nhận được Văn bản số của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị quy định tiêu chuẩn xe ôtô đưa đón học sinh. Theo Bộ Giáo dục, xe đưa đón học sinh chưa có quy định pháp luật và hướng dẫn cụ thể về loại hình dịch vụ này.

Bộ Giáo dục cũng đề nghị: "Rà soát, nghiên cứu, bổ sung các quy định của pháp luật và hướng dẫn cụ thể đối với loại hình vận tải hành khách là học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông".

Về nội dung này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ), Dự thảo Nghi định đã được Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung quy định để quản lý chặt chẽ hơn, nhưng một mặt cũng có quy định riêng để phù hợp với tình hình thực tế.

Cụ thể nội dung đã bổ sung: Tại khoản số Điều 7 của dự thảo Nghi định: "6. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc: 

Trước khi thực hiện hợp đồng phải thực hiện việc thông báo một lần các nội dung tối thiểu của hợp đồng theo quy định tại khoản 2 (trừ các điểm e, điểm g) Điều 15 của Nghị định này; phải thông báo lại khi có sự thay đổi về hành trình, thời gian vận chuyển hoặc các điểm dừng đỗ, đón trả khách".

Tại Điều 11 của dự thảo Nghị định, cũng đã bổ sung chặt chẽ hơn việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô. Trong đó đã bổ sung nội dung quy định: "...có phương án kiểm soát để bảo đảm không bỏ quên hành khách ở trên xe khi kết thúc hành trình (áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách);... ".

Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải,  Điều 66 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô chia thành 5 loại hình, gồm: (1) kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, (2) Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, (3) Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, (4) Kinh doanh vận tải khách du lịch, (5) Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Với 5 loại hình như nêu trên và theo báo cáo từ các địa phương thì hiện nay, đối với xe ôtô chở học sinh đang được các Sở Giao thông Vận tải cấp phép hoạt động theo loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/21014 của Chính phủ và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, các xe ôtô tham Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thì phải thuộc các đơn vị vận tải (bao gồm là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) đã được Sở Giao thông Vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và xe được cấp phù hiệu, gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn các trường học khi các trường có tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng xe ôtô phải lựa chọn các đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô theo quy định pháp luật.