17:23 24/06/2019

SCIC dự kiến bán vốn tại 108 doanh nghiệp trong 2019

Đào Hưng

Với danh sách dự kiến và cả các doanh nghiệp thuộc thông báo số 281/TB-VPCP thì kế hoạch doanh thu năm nay của SCIC lên tới 21.609 tỷ đồng

SCIC công khai danh sách bán vốn năm 2019.
SCIC công khai danh sách bán vốn năm 2019.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công khai danh sách 108 doanh nghiệp dự kiến sẽ được bán vốn trong năm 2019.

Theo đó, danh sách trên bao gồm khá nhiều doanh nghiệp lớn mà Nhà nước đang nắm giữ vốn như Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh với 51%; Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh với 0,02%; Công ty Cổ phần FPT với 6%; Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng với 32%; Tập đoàn Bảo Việt với 3%; Tổng công ty Licogi với 41%; Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh với 11%.

Ngoài ra còn có, Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) với 36%; Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng với 9%; Công ty Cổ phần Sách Việt Nam với 10%; Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 với 18%...

Đặc biệt, riêng trường hợp của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cũng có tên trong danh sách dự kiến thoái vốn năm nay nhưng SCIC phải chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bênh cạnh danh sách trên, SCIC cũng công bố cả kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 với doanh thu 6.499 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.023 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu tính cả các doanh nghiệp thuộc thông báo số 281/TB-VPCP thì kế hoạch doanh thu năm nay của SCIC lên tới 21.609 tỷ đồng.

Đến hết ngày 31/5/2019, danh mục doanh nghiệp do SCIC quản lý có 144 doanh nghiệp, với tổng số vốn Nhà nước theo giá trị sổ sách hơn 28.600 tỷ đồng, giá trị thị trường khoảng 116.000 tỷ đồng (hơn 5 tỷ USD).

Riêng giai đoạn từ 2017 đến hết tháng 5/2019, SCIC đã bán vốn tại 51 doanh nghiệp (bao gồm: Vinamilk và Nhựa Bình Minh), trong đó, bán hết vốn tại 47 doanh nghiệp, giảm sở hữu tại 4 doanh nghiệp và bán quyền mua cổ phần tại 2 doanh nghiệp.

Tổng giá trị thu được là 20.111 tỷ đồng, trên giá vốn là 3.077 tỷ đồng, chênh lệch bán vốn là 17.034 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 6,5 lần (cao hơn nhiều lần so với mức bình quân chung của cả nước giai đoạn 2011-2015 là 1,48 lần).

Đáng chú ý, hết năm 2018, SCIC đang gửi ngân hàng tới hơn 26.000 tỷ đồng với kỳ hạn trên 1 năm. Cùng đó là các khoản đầu tư tài chính dài hạn với 16.781 tỷ đồng.