11:40 11/10/2016

Sẽ bồi thường sự cố Formosa qua chuyển khoản hoặc tiền mặt

Song Hà

Danh sách nhận bồi thường và kết quả chi trả tiền bồi thường đều phải công khai

Hiện Chính phủ đã quyết định ứng trước 3.000 tỷ đồng trong tổng số 500 triệu USD để bồi thường cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do sự cố môi trường.<br>
Hiện Chính phủ đã quyết định ứng trước 3.000 tỷ đồng trong tổng số 500 triệu USD để bồi thường cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do sự cố môi trường.<br>
Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện việc chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra.

Trong công văn vừa được gửi tới UBND 4 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, Bộ Tài chính nêu rõ, việc chi trả tiền bồi thường sẽ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán bằng tiền mặt, có ký nhận của người được bồi thường, nhằm ngăn ngừa tiêu cực.

Phương án quyết toán được thực hiện theo trình tự như sau: trên cơ sở báo cáo của UBND cấp xã về đối tượng và thiệt hại đã được kiểm tra, thẩm định, UBND cấp huyện thực hiện thẩm định, phê duyệt đối tượng và kinh phí bồi thường thiệt hại với danh sách chi tiết kèm theo, tổng hợp gửi UBND tỉnh.

Cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, thẩm định và phê duyệt danh sách báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng phương án phân bổ kinh phí bồi thường thiệt hại về sự cố môi trường biển cho từng địa phương để triển khai thực hiện. Trong khi chờ địa phương báo cáo, Bộ Tài chính trình Thủ tướng tạm cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện chi trả.

Về quy trình tiếp nhận bồi thường, Kho bạc Nhà nước sẽ hướng dẫn chi tiết Kho bạc Nhà nước các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế tổ chức thực hiện.

Bộ Tài chính lưu ý riêng đối với 3 đối tượng gồm khai thác thủy sản trên tàu có công suất máy chính từ 90 CV trở lên, nuôi trồng thủy sản (thủy sản chết) và sản xuất muối, thu nhập bị mất của người lao động làm thuê được tính chung trong định mức bồi thường thiệt hại của chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối.

UBND các tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối thống kê danh sách như lao động làm thuê trên tàu, trong cơ sở sản xuất và mức bồi thường đối với mỗi lao động cho phù hợp, đảm bảo đồng thuận, có xác nhận của từng người lao động. Trên cơ sở đó, thực hiện cấp 100% số tiền bồi thường thiệt hại cho chủ tàu, chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối để cấp cho từng người lao động theo danh sách đã thống kê.

Bộ Tài chính yêu cầu UBND các xã có trách nhiệm công khai danh sách đối tượng được bồi thường, mức thiệt hại và kinh phí bồi thường thiệt hại cho từng đối tượng sau khi UBND cấp xã nhận được Quyết định phê duyệt của UBND cấp huyện trên trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

Có hai nội dung phải công khai, gồm: danh sách nhận bồi thường (thực hiện trước khi chi trả bồi thường từ 3 - 5 ngày) và kết quả chi trả tiền bồi thường.