17:17 07/10/2011

Sẽ chính thức hóa hải quan điện tử

Hoài Ngân

Hải quan điện tử dự kiến sẽ được áp dụng chính thức từ 1/1/2012 sau giai đoạn thử nghiệm

Tổng cục hải quan cho biết sắp tới sẽ báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho kết thúc giai đoạn thí điểm hải quan điện tử từ 1/1/2012 để triển khai chính thức.

Theo báo cáo về tình hình thực hiện hải quan điện tử, trong 8 tháng năm 2011, mặc dù vẫn đang giai đoạn thử nghiệm, các doanh nghiệp trên toàn quốc đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng hình thức này.

Cụ thể, đối với 13 cục hải quan tỉnh, thành phố, số doanh nghiệp đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử đã đạt 43.168 doanh nghiệp; số tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử đạt 1,58 triệu tờ khai, chiếm tỷ lệ 70%; kim ngạch thực hiện hải quan điện tử đạt 116,7 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 70,3%.

Số chi cục thực hiện hải quan điện tử cũng đã đạt 80 chi cục, chiếm tỷ lệ 95%. Hiện cũng đã có 10/13 cục hải quan có tỷ lệ tờ khai thực hiện hải quan điện tử chiếm tỷ lệ trên 65%, có 11/13 cục hải quan có tỷ lệ kim ngạch thực hiện hải quan điện tử đạt tỷ lệ trên 65%.

Ngày 23/3/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 1757/VPCP-KTTH về việc mở rộng thí điểm thủ tục hải quan điện tử, theo đó đồng ý  mở rộng thực hiện hải quan điện tử cho 7 đơn vị mới gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đắc Lắc, Tây Ninh, Long An.

Trong kế hoạch hoạt động từ nay đến cuối năm 2011, Tổng cục Hải quan sẽ hỗ trợ 7 cục hải quan này để đạt mục tiêu 70% số chi cục, 65% số tờ khai và kim ngạch thực hiện thủ tục hải quan điện tử.