14:37 30/03/2010

Sẽ có đối thoại phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục

Chủ đề và nội dung đối thoại về phòng, chống tham nhũng với các nhà tài trợ quốc tế vào giữa năm 2010

Sẽ tổ chức đối thoại phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục vào giữa năm nay.
Sẽ tổ chức đối thoại phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục vào giữa năm nay.
Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về chủ đề và nội dung đối thoại về phòng, chống tham nhũng với các nhà tài trợ quốc tế vào giữa năm 2010.

Phó thủ tướng đã giao Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện này, được biết đây là cuộc đối thoại phòng, chống tham nhũng lần thứ 7 với chủ đề "Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục".

Dự kiến, tại buổi đối thoại, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ thông báo về những tiến triển trong công tác phòng, chống tham nhũng và tình hình xử lý một số vụ án đáng chú ý. Nội dung Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng và chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 cũng sẽ được các đại biểu đề cập tới.

Trong cuộc đối thoại, các đại biểu cũng sẽ cùng nhau thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục và đưa ra những sáng kiến, kinh nghiệm của các quốc gia về phòng, chống tham nhũng.

Năm 2009, phiên đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 6 đã diễn ra vào tháng 11, với chủ đề “Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế".

Hà Phương (Chinhphu.vn)