10:53 09/07/2011

Sẽ có phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức

Nam Anh

Một số đối tượng là cán bộ, công chức Nhà nước sẽ được hưởng chế độ phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương hiện hưởng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 57/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ đối với một số đối tượng là cán bộ, công chức.

Theo đó, mức phụ cấp mà những đối tượng này được hưởng bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Theo Nghị định, các đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp công vụ nói trên là cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng được hưởng phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này.

Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2011. Tuy nhiên, chế độ quy định tại Nghị định được tính hưởng  từ ngày 1/5/2011.