18:30 06/03/2013

Sẽ lấy ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách về Hiến pháp

Nguyễn Lê

Tổ chức hội nghị riêng để các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận, góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ở địa chỉ thu nhận góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp sửa đổi 
http://duthaoonline.quochoi.vn. của Quốc hội, mục dành đăng tải ý kiến 
đại biểu hiển thị góp ý mới nhất vào ngày 16/11/2012, khi kỳ họp thứ tư 
đang diễn ra.
Ở địa chỉ thu nhận góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp sửa đổi http://duthaoonline.quochoi.vn. của Quốc hội, mục dành đăng tải ý kiến đại biểu hiển thị góp ý mới nhất vào ngày 16/11/2012, khi kỳ họp thứ tư đang diễn ra.
Một hội nghị tập trung dự kiến sẽ được tổ chức vào hai ngày 13 và 14/3 tại Hà Nội để các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận, góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo kế hoạch vừa được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, sẽ có khoảng 180 người tham dự hội nghị này, bao gồm cả Thường trực Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và một số đơn vị có liên quan của  Văn phòng Quốc hội.

Thường trực Ủy ban Pháp luật đã được giao nhiệm vụ phối hợp với Thường trực Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp chuẩn bị tài liệu, bao gồm các văn bản phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo.

Trong chương trình hội nghị, Chủ nhiệm Ủy Pháp luật đồng thời cũng là Trưởng ban biên tập sẽ trình bày báo cáo thuyết minh về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại kỳ họp thứ tư vào cuối năm 2012, Quốc hội cũng đã dành thời gian để thảo luận tại tổ và hội trường về dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Đầu tháng 1/2013, dự thảo được công bố lấy ý kiến nhân dân đã tiếp thu một số ý kiến từ các phiên thảo luận này. Như, không hiến định vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước hay bổ sung thiết chế hội đồng Hiến pháp...

Bên cạnh đó, cũng còn nhiều ý kiến của đại biểu chưa được thể hiện tại dự thảo này, mà điển hình là đề nghị về quyền phúc quyết Hiến pháp của nhân dân.

Tại bức thư gửi đến các vị đại biểu Quốc hội sau 3 tuần dự thảo được lấy ý kiến nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã đề nghị các vị đại biểu với trách nhiệm cao cả của người đại biểu nhân dân, cần dành thời gian thích đáng nghiên cứu, chắt lọc ý kiến đóng góp để thể hiện ý chí của nhân dân, đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc chuẩn bị ý kiến của chính mình để thảo luận, hoàn thiện dự thảo Hiến pháp sửa đổi tại kỳ họp thứ 5 và nhất là để thay mặt nhân dân biểu quyết thông qua Hiến pháp tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11/2013).

Ở địa chỉ thu nhận góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp sửa đổi http://duthaoonline.quochoi.vn. của Quốc hội, mục dành đăng tải ý kiến đại biểu hiển thị góp ý mới nhất vào ngày 16/11/2012, khi kỳ họp thứ tư đang diễn ra.