14:03 24/06/2008

Sẽ quản lý chặt hơn thị trường chứng khoán

Hoàng Vũ

Thủ tướng vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

Thủ tướng vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý thị trường chứng khoán.

Mục tiêu Thủ tướng đặt ra là ngăn ngừa các hành vi ảnh hưởng xấu đến thị trường chứng khoán, củng cố lòng tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cụ thể, theo Chỉ thị 20/2008/CT-TTg của Thủ tướng, việc chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; mọi trường hợp chào bán vi phạm pháp luật phải bị đình chỉ và xử phạt theo quy định.

Các tổ chức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý cấp phép hoạt động về phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính cổ phần; đối với các công ty cổ phần bảo hiểm do Bộ Tài chính quản lý; các công ty đại chúng và công ty cổ phần chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) quản lý.

Các doanh nghiệp không phải pháp nhân Việt Nam không được chào bán chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp thực hiện theo lộ trình cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Các công ty cổ phần đại chúng, bao gồm các công ty niêm yết thực hiện chế độ kiểm toán, công bố thông tin, quản trị công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Chỉ thị trên cũng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng đề án tổ chức giao dịch chứng khoán cho các công ty cổ phần đại chúng trong năm 2008 nhằm mở rộng thị trường chứng khoán có tổ chức.

Thủ tướng nhấn mạnh việc nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán bất hợp pháp. Các hoạt động cung cấp thông tin, nhu cầu mua, bán, giá cả chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng phải tuân thủ đúng quy định.Người đứng đầu các phương tiện thông tin này phải đảm bảo sự chính xác, minh bạch về nguồn thông tin; chịu trách nhiệm về những nội dung, số liệu và những thông tin về thị trường chứng khoán đã đăng tải.

Đặc biệt, Chỉ thị trên nêu rõ các doanh nghiệp nhà nước không được sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu, quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn xây dựng cơ bản để tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần của các quỹ đầu tư chứng khoán (kể cả các quỹ đầu tư mạo hiểm), công ty đầu tư chứng khoán.

Việc sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước để đầu tư tài chính, đầu tư vào thị trường chứng khoán không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được Nhà nước giao.

Bộ Tài chính sẽ xây dựng kế hoạch tổng mức chào bán chứng khoán hàng tháng theo tín hiệu thị trường để đảm bảo cân đối cung cầu.

Việc phát hành chứng khoán riêng lẻ, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, luồng ngoại tệ vào ra của các nhà đầu tư, theo nội dung Chỉ thị, sẽ được giám sát chặt chẽ trong thời gian tới.