22:27 10/03/2014

Sẽ rà soát, tạm dừng cấp phép báo chí

Mạnh Chung

“Bộ Thông tin và Truyền thông tạm dừng việc cấp phép thành lập các cơ quan báo chí”

Bộ trưởng Son yêu cầu, trong thời gian tới báo chí cần tập trung "tuyên 
truyền hiệu quả đường lối của Đảng, Nhà nước, giải pháp điều hành phát 
triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; tập trung tuyên truyền thực thi 
Hiến pháp; các cơ quan báo chí kể cả báo chí ngành cần vào cuộc tuyên 
truyền đấu tranh với các đối tượng sai trái thù địch".
Bộ trưởng Son yêu cầu, trong thời gian tới báo chí cần tập trung "tuyên truyền hiệu quả đường lối của Đảng, Nhà nước, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; tập trung tuyên truyền thực thi Hiến pháp; các cơ quan báo chí kể cả báo chí ngành cần vào cuộc tuyên truyền đấu tranh với các đối tượng sai trái thù địch".
“Trong khi chuẩn bị báo cáo quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2020 trình Bộ Chính trị ban hành, Bộ Thông tin và Truyền thông tạm dừng việc cấp phép thành lập các cơ quan báo chí”.

Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông chiều 10/3 đã dẫn lại phát biểu trên của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 1 và tháng 2 năm 2014 của Bộ diễn ra sáng cùng ngày tại Hà Nội.

Cũng tại hội nghị trên, ông Nguyễn Bắc Son cho biết, Bộ sẽ rà soát, giảm bớt những tờ báo “hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích”.

Đánh giá về quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2020, Bộ trưởng Son nói, nếu quy hoạch được thông qua thì đây sẽ là "một cuộc cách mạng trong hoạt động báo chí, nhằm mục đích hướng tới số lượng báo chí hợp lý, chất lượng cao hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu xã hội".

Cũng liên quan đến công tác báo chí, Bộ trưởng yêu cầu, trong thời gian tới báo chí cần "tập trung tuyên truyền hiệu quả đường lối của Đảng, Nhà nước, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; tập trung tuyên truyền thực thi Hiến pháp; các cơ quan báo chí kể cả báo chí ngành cần vào cuộc tuyên truyền đấu tranh với các đối tượng sai trái thù địch".

Trước đó, cũng theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến hết tháng 12/2013, cả nước có 838 cơ quan báo chí in (tăng 25 cơ quan); 92 báo, tạp chí điện tử (cấp mới 19 báo, tạp chí điện tử); 67 đài phát thanh, truyền hình; 1 hãng thông tấn quốc gia.

Bộ cũng cho biết, năm 2013, doanh thu của các cơ quan báo chí in có chiều hướng giảm đáng kể. Số bản báo in chỉ còn khoảng 836 triệu bản, trong khi đó, năm 2012, số bản phát hành của thể loại báo này trên thị trường là khoảng 850 triệu bản, giảm khoảng 14 triệu bản. Riêng với số bản tạp chí, phát thanh trên thị trường năm 2013 lại tăng 5,4% với 340,5 triệu bản.