10:52 14/07/2012

Sẽ tăng tần suất điều chỉnh giá xăng dầu?

Quý Hiểu

Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu tính giá cơ sở xăng dầu bình quân phù hợp với tần suất điều chỉnh 10 ngày, thay vì 30 ngày như hiện nay

Bộ Tài chính vừa có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Bộ này cho rằng, hiện giá cơ sở được xây dựng bảo đảm tính toán mức giá bình quân phù hợp với số dự trữ lưu thông 30 ngày, theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 84, nhưng xét về yếu tố thị trường lại không phù hợp với sự biến động giá hàng ngày của thị trường thế giới.

Chính vì thế, Bộ đề xuất “sẽ nghiên cứu quy định tính giá cơ sở cho phù hợp với tần suất điều chỉnh giá 10 ngày và số ngày dự trữ lưu thông 30 ngày”.

Về tần suất điều chỉnh giá giá, cơ quan quản lý giá của Nhà nước đánh giá, Nghị định hiện nay quy định thời gian giữa 2 lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là 10 ngày đối với trường hợp tăng giá, tối đa là 10 ngày đối với trường hợp giảm giá tạo ra độ vênh với số ngày tính giá cơ sở bình quân, 30 ngày.

“Thông thường việc tính giá bình quân 30 ngày đến thời điểm tính giá phải so với 30 ngày trước để xem diễn biến giá cả. Nếu thực hiện điều chỉnh giá vào thời điểm tính giá trên, 10 ngày sau lại tính giá 30 ngày là tính trùm lên giá của 20 ngày đã tính trước đó”, văn bản của Bộ Tài chính có đoạn.

Do đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất nghiên cứu với tần suất điều chỉnh giá 10 ngày và số ngày dự trữ lưu thông 30 ngày, đồng thời sẽ tăng cường các chế tài kiểm tra, kiểm soát để tránh tình trạng đầu cơ găm hàng chờ lên giá, hoặc “tuồn hàng” tránh giảm giá.