09:44 17/06/2008

Sẽ trực tiếp mua than tận thu của người dân

Thúy Nhung

Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ tổ chức thu mua than trôi do người dân thu nhặt

Các đơn vị sẽ phải gửi danh sách các địa điểm thu mua, giá mua về tập đoàn trước ngày 20/6.
Các đơn vị sẽ phải gửi danh sách các địa điểm thu mua, giá mua về tập đoàn trước ngày 20/6.
Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ tổ chức thu mua than trôi do người dân thu nhặt.

Than trôi là những loại than được người dân thu nhặt ở các sông, suối, các tuyến đường vận chuyển đã được chính quyền địa phương xác nhận hợp pháp.

Theo công văn gửi các công ty thành viên của TKV, Công ty Cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả sẽ phụ trách thu mua than trôi tại khu vực Cẩm Phả; Công ty Cổ phần Kinh doanh than miền Bắc thu mua tại khu vực Hòn Gai, Hoành Bồ; Công ty Kho vận Đá Bạc thu mua tại khu vực Uông Bí, Đông Triều.

Đơn vị được phân công sẽ thống nhất với chính quyền địa phương để tổ chức các điểm thu mua, phù hợp với tình hình từng địa bàn. Giá thu mua sẽ được tính theo nguyên tắc lấy giá bán than tại đầu nguồn, theo bảng giá than trong nước do TKV công bố tại từng thời điểm, trừ các chi phí hợp lý tối thiểu của từng đơn vị.

Các đơn vị sẽ phải gửi danh sách các địa điểm thu mua, giá mua về TKV trước ngày 20/6.

Ông Vũ Văn Biên, Trưởng ban Kế hoạch và Kiểm soát chi phí nói việc TKV trực tiếp thu mua than của người dân không chỉ hạn chế được các khâu trung gian mà khối lượng than thu mua này còn được tiêu thụ theo đúng kế hoạch của tập đoàn.