15:17 12/04/2012

Sẽ xây 79 cửa hàng xăng dầu chuẩn dọc quốc lộ 1

Quý Hiểu

Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 1 đến năm 202

Theo quy định, cửa hàng loại 1 tối thiểu phải có 6 cột bơm (loại 1 - 2 vòi) kèm theo nhà nghỉ cho hành khách, lái xe, quy mô do chủ đầu tư quyết định, bãi đỗ xe qua đêm và các dịch vụ thương mại khác.
Theo quy định, cửa hàng loại 1 tối thiểu phải có 6 cột bơm (loại 1 - 2 vòi) kèm theo nhà nghỉ cho hành khách, lái xe, quy mô do chủ đầu tư quyết định, bãi đỗ xe qua đêm và các dịch vụ thương mại khác.
Từ nay đến năm 2015, dọc tuyến quốc lộ 1 sẽ xây dựng mới 79 cửa hàng xăng dầu với 8 cửa hàng loại 1, 20 loại 2 và 51 loại 3. Tiếp đó, giai đoạn từ năm 2016 - 2020 xây mới 25 cửa hàng gồm 4 cửa hàng loại 1, 12 loại 2 và 9 loại 3.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý về quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025 vừa được Bộ Công Thương phê duyệt.

Mục tiêu của đề án này là đảm bảo cung cấp đầy đủ và an toàn xăng dầu cho các phương tiện giao thông trên tuyến quốc lộ 1. Theo đó, trên tuyết đường huyết mạch đi qua 32 tỉnh, thành phố trên cả nước, bắt đầu từ tỉnh Lạng Sơn và kết thúc là Cà Mau này sẽ có một hệ thống cửa hàng khang trang, hiện đại, quy mô thống nhất nhằm đáp ứng nhu cầu nhiên liệu cho các phương tiện giao thông.

Theo quy định, cửa hàng loại 1 tối thiểu phải có 6 cột bơm (loại 1 - 2 vòi) kèm theo nhà nghỉ cho hành khách, lái xe, quy mô do chủ đầu tư quyết định, bãi đỗ xe qua đêm và các dịch vụ thương mại khác. Diện tích đất (không kể đất lưu không đến mép đường) tối thiểu đạt 5.600 m2, có chiều rộng mặt tiền khoảng 70 m trở lên.

Cửa hàng loại 2 phải đạt các tiêu chuẩn có ít nhất 4 cột bơm (loại 1 - 2 vòi) kèm theo các dịch vụ thương mại khác, diện tích đất 3.000 m2, mặt tiền 60 m trở lên. Trong các đô thị có thể giảm diện tích còn 1.000 m2, mặt tiền khoảng 40 m trở lên.

Cửa hàng loại 3 tối thiểu phải có 3 cột bơm (loại 1 – 2 vòi), diện tích đất 900 m2, mặt tiền 30 m trở lên.

Khoảng cách giữa 2 cửa hàng loại 1 ít nhất là 40 km, giữa 2 cửa hàng loại 2 là từ 20 km, giữa cửa hàng loại 3 với nhau và với cửa hàng loại 1, 2 là từ 2 km trong khu vực đô thị và 12 km ngoài khu vực đô thị là lớn hơn hoặc bằng 12 km.