17:40 23/05/2018

SeABank được mua lại công ty tài chính của VNPT

Hồng Nhung

SeABank mua lại toàn bộ vốn góp của VNPT tại Công ty Tài chính Bưu điện

Kế hoạch mua lại công ty tài chính này của SeABank dự kiến sẽ hoàn tất trong 3 tháng tới - Ảnh: Quang Phúc.
Kế hoạch mua lại công ty tài chính này của SeABank dự kiến sẽ hoàn tất trong 3 tháng tới - Ảnh: Quang Phúc.

Ngày 22/5/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có quyết định chấp thuận việc mua bán, chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại Công ty Tài chính TNHH một thành viên Bưu điện (PTFinance) cho Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank).

Theo quyết định trên, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành, các bên tham gia mua bán, chuyển nhượng phải hoàn tất việc mua bán, chuyển nhượng nêu trên.

Quá thời hạn trên, nếu các bên tham gia mua bán, chuyển nhượng không thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, quyết định tự động hết hiệu lực.

Quyết định nêu rõ, PTFinance có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước về kết quả thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp kèm tài liệu chứng minh đã hoàn tất việc mua bán, chuyển nhượng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp.

Đồng thời, thực hiện thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động của PTFinance theo quy định (trong trường hợp việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép).

PTFinance là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thành lập và tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VNPT nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Công ty này được thành lập năm 1998, có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.