15:47 27/09/2011

SHS kết nối dịch vụ chuyển tiền trực tuyến với SHB

Lan Anh

Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) kết hợp với Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) mở dịch vụ nộp tiền trực tuyến

Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) kết hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa đưa vào sử dụng dịch vụ nộp tiền trực tuyến vào tài khoản chứng khoán SHS thông qua hệ thống IBanking.

Theo đó, khách hàng có tài khoản giao dịch tại SHS có thể sử dụng dịch vụ này bằng cách đăng ký sử dụng dịch vụ Ibanking của SHB.

Dịch vụ này được thiết kế và cài đặt trên hệ thống dành riêng cho giao dịch nộp tiền chứng khoán tại SHS, khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền nhanh chóng và thuận tiện qua sự kết nối trực tuyến này.