11:16 06/10/2008

Siemens bảo trì dài hạn cho Nhà máy điện Cà Mau

Quỳnh Anh

Ngày 4/10, Ban năng lượng của Siemens đã được trao hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì dài hạn cho Nhà máy điện Cà Mau

Ngày 4/10, Ban năng lượng của Siemens đã được trao hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì dài hạn cho Nhà máy điện Cà Mau.

Hợp đồng bao gồm việc bảo trì cho 4 tua bin khí SGT5-4000F, 2 tua bin hơi SST5-5000 và 6 máy phát SGen5-1000A do Siemens lắp đặt trong các năm 2007 và 2008.

Hợp đồng đã được kí kết giữa Siemens và Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật điện lực Dầu khí Việt Nam, thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Tổng công suất lắp đặt hiện tại đạt khoảng 12 GW và sẽ phải tăng với tốc độ hơn 15% hằng năm theo dự tính. Cà Mau là một trong số những nhà máy nhiệt điện có hiệu suất cao nhất tại Việt Nam, góp phần sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.