15:26 09/10/2013

Siết chặt quản lý giá sữa

Thủy Diệu

Bộ Tài chính chỉ đạo kiểm tra việc kê khai giá và niêm yết giá sữa của doanh nghiệp

Với những quy định mới, giá sữa từ ngày 20/11 tới sẽ được đưa vào... khuôn khổ.
Với những quy định mới, giá sữa từ ngày 20/11 tới sẽ được đưa vào... khuôn khổ.
Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các tỉnh thành đề nghị chỉ đạo các sở ban ngành liên quan khẩn trương triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Cụ thể, trên cơ sở quy định của Bộ Y tế về sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục quản lý giá theo quy định của Luật Giá, sau khi bộ này ban hành Thông tư số 30 về việc ban hành danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2013, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo sở tài chính thực hiện việc quản lý giá đối với mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế.

Bộ Tài chính cũng chỉ đạo sở ban ngành chức năng cần kiểm tra việc kê khai giá và niêm yết giá sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, nếu phát hiện vi phạm các quy định của pháp luật về giá thì xử lý theo thẩm quyền… và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Theo công văn của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện kê khai giá ngay khi Thông tư số 30 của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành và thực hiện kê khai giá khi có điều chỉnh giá trước khi bán trên thị trường theo quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành.