09:40 11/09/2008

Smartlink – Banknetvn đạt 840 tỷ đồng giao dịch

Việt An

Smartlink – Banknetvn đạt 840 tỷ đồng giao dịch sau 3 tháng kết nối, ước tính 400.000 giao dịch/tháng

Ngày 10/9/2008, Công ty dịch vụ thẻ Smartlink cho biết: sau 3 tháng chính thức kết nối, tổng giao dịch thực hiện qua hệ thống Smartlink – Banknetvn đạt khoảng 840 tỷ đồng với ước tính 400.000 giao dịch/tháng, tốc độ tăng trưởng giá trị giao dịch trung bình đạt 47 %/tháng.

Trong thời gian tới,  Smartlink sẽ tiếp tục hợp tác với Banknetvn để hoàn thành việc kết nối liên thông hệ thống ATM của tất cả ngân hàng thành viên vào cuối quý 3 năm 2008 (hoàn thành giai đoạn 1) và triển khai kết nối liên thông hệ thống điển chấp nhận thanh toán POS cho các ngân hàng thành viên vào giai đoạn 2.