23:48 13/09/2010

SMC: Lãi hơn 63 tỷ đồng trong 8 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2010 và lũy kế 8 tháng năm 2010

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2010 và lũy kế 8 tháng năm 2010.

Theo đó, doanh thu thuần tháng 8/2010 đạt 584,93 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 4.052,55 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong tháng 8 đạt 8,017 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 63,22 tỷ đồng.

Được biết, Ủy ban Chứng khoán đã chấp thuận cho SMC được chào bán 10 triệu cổ phiếu ra công chúng, trong đó chào bán 3.663.186 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán 295.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và chào bán 6.041.814 cổ phiếu thông qua đấu giá với tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 100 tỷ đồng.

Năm 2010, SMC đặt mục tiêu với doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng; vốn điều lệ bình quân là 200 tỷ đồng.