19:55 12/05/2021

Sóc Sơn phải báo cáo khắc phục sai phạm đất rừng trước 30/6

Nhĩ Anh

Những sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trong phạm vi ranh giới quy hoạch đất rừng huyện Sóc Sơn đã được các cơ quan thanh tra chỉ ra, được dư luận quan tâm nhưng sau nhiều năm vẫn chưa được khắc phục triệt để…

Sóc Sơn phải báo cáo khắc phục sai phạm đất rừng trước 30/6 - Ảnh 1

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa có Thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông về việc xử lý, khắc phục sau thanh tra về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi ranh giới quy hoạch đất rừng huyện Sóc Sơn.

Trước đó, Đoàn Thanh tra liên ngành Thành phố đã có kết luận số 1085/KL-TTLN-P3 và Kết luận số 1125/KL-TTLN-P3, chỉ rõ một số sai phạm trong việc quản lý đất rừng tại huyện Sóc Sơn. Cụ thể, có 21 trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ nằm trong quy hoạch rừng năm 2008 (Minh Phú 7 trường hợp, Minh Trí 1 trường hợp, Nam Sơn 4 trường hợp, Hồng Kỳ 2 trường hợp, Phù Linh 7 trường hợp); 22 trường hợp Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Chi nhánh Sóc Sơn làm thủ tục chuyển nhượng và cấp đổi Giấy chứng nhận nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ sau năm 2008 (Phù Linh 6 trường hợp, Hiền Ninh 2 trường hợp, Bắc Sơn 2 trường hợp, Nam Sơn 12 trường hợp)...

Báo cáo gửi Thanh tra Thành phố thông tin về kết quả xử lý những sai phạm đất đai trên địa bàn huyện, UBND Sóc Sơn cũng cho biết đã ban hành 121 quyết định. Trong đó, mới có 29 trường hợp đã hiệu chỉnh diện tích trên giấy chứng nhận, 94 trường hợp chưa hiệu chỉnh diện tích trên giấy chứng nhận do các hộ dân không hợp tác nộp giấy chứng nhận để hiệu chỉnh.

Như vậy, đến nay huyện Sóc Sơn vẫn chưa hiệu chỉnh diện tích trên giấy chứng nhận 94 trường hợp cấp không đúng hạn mức; chưa ra thông báo dừng giao dịch đối với 21 trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nằm trong quy hoạch đất rừng do chưa xác định được tên và địa chỉ của chủ sử dụng đất (7 trường hợp tại xã Hiền Ninh và 14 trường hợp tại xã Nam Sơn).

Với thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu trước ngày 30/6/2021, UBND huyện Sóc Sơn phải báo cáo UBND Thành phố kết quả khắc phục theo kiến nghị của Thanh tra thành phố.

Thanh tra Thành phố được giao tiếp tục theo dõi, đốc đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố Hà Nội theo quy định.