17:54 03/12/2008

Sông Đồng Nai đã có ủy ban bảo vệ

Từ Nguyên

Thủ tướng vừa quyết định thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Một đoạn trên sông Đồng Nai.
Một đoạn trên sông Đồng Nai.
Thủ tướng vừa quyết định thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Ủy ban này có tên gọi tắt là Ủy ban Sông Đồng Nai, với vai trò là cơ quan điều phối và giải quyết các vấn đề mang tính liên ngành, liên vùng trong hoạt động bảo vệ môi trường hệ thống sông Đồng Nai. Việc thành lập Ủy ban được xem là một động thái kiên quyết của Chính phủ trong việc bảo vệ môi trường, sau hàng loạt vụ vi phạm xả nước thải bẩn ra hệ thống sông này, trong đó nổi lên là vụ vi phạm nghiêm trọng của Công ty Vedan Việt Nam.

Ủy ban sẽ có trách nhiệm chỉ đạo, điều phối thực hiện "Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020" đã được Thủ tướng phê duyệt.

Ủy ban cũng có nhiệm vụ kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án; huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.
 
Chủ tịch Ủy ban nhiệm kỳ đầu do Chủ tịch UBND Tp.HCM đảm nhiệm với thời gian 3 năm. Các nhiệm kỳ tiếp theo với thời gian 2 năm do chủ tịch UBND của 1 trong số 12 tỉnh, thành phố trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đảm nhiệm thông qua hình thức bỏ phiếu tín nhiệm. Chủ tịch Ủy ban không đảm nhiệm quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Trước đó, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh này ra quyết định tạm ngừng thu hút dự án đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô hoạt động sản xuất - kinh doanh đối với 19/22 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, do các khu công nghiệp này chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, hoặc có nhưng đang quá tải so với công suất thiết kế.

Sông Đồng Nai là hệ thống sông lớn của Nam bộ, với 12 tỉnh, thành phố nằm trong lưu vực, bao gồm: Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Đắc Nông, Ninh Thuận và Bình Thuận.