04:11 08/10/2008

Vedan bị xử phạt 267 triệu đồng

Từ Nguyên

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định xử phạt vi hành chính về bảo vệ môi trường của Công ty Vedan Việt Nam

Thanh tra Bộ cũng yêu cầu Vedan trong vòng một tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt phải tháo gỡ toàn bộ hệ thống đường ống, cống ngầm, máy bơm và các thiết bị khác có liên quan đã dùng để xả chất thải lỏng từ khu vực sản xuất ra sông Thị Vải - Ảnh: Cục Cảnh sát môi trường
Thanh tra Bộ cũng yêu cầu Vedan trong vòng một tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt phải tháo gỡ toàn bộ hệ thống đường ống, cống ngầm, máy bơm và các thiết bị khác có liên quan đã dùng để xả chất thải lỏng từ khu vực sản xuất ra sông Thị Vải - Ảnh: Cục Cảnh sát môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định xử phạt vi hành chính về bảo vệ môi trường của Công ty Vedan Việt Nam.

Tại Quyết định số 131/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường do Chánh thanh tra Bộ Lê Quốc Trung ký ngày 7/10, Bộ đã quyết định xử phạt Công ty Vedan với tổng số tiền là 267 triệu 500 nghìn đồng về 12 nội dung vi phạm bảo vệ môi trường .

Đặc biệt, Thanh tra Bộ cũng yêu cầu Công ty Vedan phải nộp khoản truy thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp là hơn 127 tỷ đồng; đồng thời phải thực hiện việc nộp phí trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định 131.

Theo Bộ Tài nguyên Môi trường, các sai phạm của Vedan mang tính hệ thống, có tổ chức và kéo dài, có biểu hiện coi thường pháp luật Việt Nam, gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với sông Thị Vải và môi trường xung quanh. Kết quả xử lý sai phạm tại Vedan đã tính đến các tình tiết tăng nặng.

Để khắc phục hậu quả, Bộ Tài nguyên Môi trường quyết định cấm tất cả các hoạt động xả chất thải lỏng không đạt tiêu chuẩn ra môi trường, kèm theo quyết định đình chỉ hiệu lực giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Vedan với thời hiệu 6 tháng. Để được xin giấy phép xả thải, một tháng trước khi hết hạn đình chỉ, Vedan phải báo cáo kết quả thực hiện việc khắc phục.

Thanh tra Bộ cũng yêu cầu Vedan trong vòng một tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt phải tháo gỡ toàn bộ hệ thống đường ống, cống ngầm, máy bơm và các thiết bị khác có liên quan đã dùng để xả chất thải lỏng từ khu vực sản xuất ra sông Thị Vải. Sau đó, lập hồ sơ thiết kế hệ thống xử lý chất thải lỏng mới gửi về Bộ để xem xét đánh giá chấp thuận trước khi xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạm thời đình chỉ hoạt động sản xuất của Công ty Vedan cho đến khi hoàn thành biện pháp xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.

Bộ cũng kiến nghị Thủ tướng cho phép Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam tiếp nhận và sử dụng khoản kinh phí tiền phạt, tiền truy thu nộp phí, tiền đền bù thiệt hại... từ Công ty Vedan và một số doanh nghiệp khác đang hoạt động trên lưu vực sông Thị Vải, nhằm bổ sung nguồn kinh phí của Quỹ để phối hợp với các địa phương, các cơ quan liên quan trong việc xây dựng và thực hiện đề án khắc phục hậu quả môi trường, kinh tế xã hội trên lưu vực sông Thị Vải...

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu Vedan phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường sông Thị Vải, đền bù cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do vi phạm của công ty.