11:22 28/12/2018

Tài sản trên toàn cầu được phân bổ như thế nào?

Phương Linh

Khoảng 0,7% dân số thế giới nắm giữ 128.700 tỷ USD

Theo dữ liệu của Wealth-X, 70% cá nhân siêu giàu (sở hữu tài sản có thể đầu tư từ 30 triệu USD trở lên) sống tại 10 thành phố, gồm Hồng Kông, New York, Paris, London...Tính theo mức tài sản, khoảng 0,7% dân số thế giới nhưng nắm trong tay 128.700 tỷ USD. Trong khi đó, khoảng 70% dân số có tổng tài sản chỉ 7.600 tỷ USD.

Tài sản trên toàn cầu được phân bổ như thế nào? - Ảnh 1.