14:05 07/04/2016

Tân Thủ tướng và bức công thư đầu tiên

Nguyên Vũ

Thủ tướng giao cho VCCI cùng các cơ quan chức năng chuẩn bị cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp, dự kiến vào cuối tháng 4/2016

Tân Thủ tướng nhận bức công thư đầu tiên từ tay Chủ tịch VCCI ngay sau khi nhậm chức sáng 7/4.
Tân Thủ tướng nhận bức công thư đầu tiên từ tay Chủ tịch VCCI ngay sau khi nhậm chức sáng 7/4.
Sáng 7/4, sau lễ tuyên thệ nhậm chức, ngay tại phòng Diên hồng - nơi Quốc hội khoá 13 đang họp kỳ cuối cùng - tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận bức công thư đầu tiên.

Trao tận tay Thủ tướng bức công thư này là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại biểu Vũ Tiến Lộc.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp chúc mừng người đứng đầu Chính phủ mới, ông Lộc bày tỏ: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tin tưởng rằng, Chính phủ mới, dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng, sẽ là một Chính phủ gần dân, một Chính phủ hành động và quyết tâm đổi mới.

Chủ tịch VCCI cũng nhắc lại nội dung đã được khẳng định tại nghị quyết Đại hội 12 và tại diễn đàn Quốc hội: “Đến năm 2020, phấn đấu cơ bản hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế”…. “Khuyến khích đẩy mạnh quá trình khởi nghiệp kinh doanh. Có chính sách thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp Việt Nam cả về số lượng và chất lượng, thật sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và “tạo mọi điều thuận lợi phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân để tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”.

Để triển khai thực hiện các chủ trương quan trọng nêu trên, thể theo nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước, tại công thư, VCCI đề nghị được phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị Thủ tướng gặp doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Chương trình quốc gia phát triển doanh nghiệp”.

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì chỉ đạo cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan chính phủ thảo luận, hiến kế các giải pháp để xây dựng chương trình hành động quốc gia phát triển doanh nghiệp Việt Nam cho thời kỳ 5 năm tới, hướng tới mục tiêu Việt Nam có được 1,5 - 2 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vào năm 2020, cũng như những biện pháp, chính sách giải quyết khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp cho năm 2016. 

Ông Vũ Tiến Lộc cho biết, Thủ tướng đã nhận lời và giao cho VCCI cùng các cơ quan chức năng chuẩn bị cuộc gặp, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 4/2016 tại Hội trường Thống nhất (Tp.HCM).

Cuộc gặp giữa người đứng đầu Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp nhân dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5 với hàm ý về một thông điệp hành động, đổi mới: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa” như tinh thần của bức điện lịch sử đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi đến toàn quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước hơn 40 năm trước, Chủ tịch VCCI trao đổi.