09:24 09/10/2018

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động báo chí

Nguyên Vũ

Giai đoạn 2019 - 2020, Bộ Thông tin và truyền thông xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý kịp thời, nghiêm túc các vi phạm trong hoạt động báo chí

Khẳng định ưu điểm là chủ yếu, song báo cáo của Bộ cũng chỉ ra không ít hạn chế trong lĩnh vực báo chí.
Khẳng định ưu điểm là chủ yếu, song báo cáo của Bộ cũng chỉ ra không ít hạn chế trong lĩnh vực báo chí.

Đó là một trong những giải pháp được nêu tại báo cáo của Bộ Thông tin và truyền thông, trong thực hiện kế hoạch phát triển ngành giai đoạn 2016 - 2018.

Báo cáo được gửi đến Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, phục vụ phiên họp toàn thể Uỷ ban, ngày 9/10 tại Quảng Ninh.

Theo báo cáo, trong thời gian qua báo chí Việt Nam tiếp tục lớn mạnh và phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Tính đến tháng 6/2018, cả nước có 857 cơ quan báo chí, tạp chí in được cấp phép, trong đó có 171 cơ quan báo chí in thực hiện loại hình báo chí điện tử. 19.166 nhà báo đã được cấp thẻ nhà báo.

Cả nước có 1.495 trang thông tin điện tử tổng hợp và 430 mạng xã hội được cấp phép.

Quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, theo báo cáo, tiếp tục được thực hiện hiệu quả.

Khẳng định ưu điểm là chủ yếu, song báo cáo của Bộ cũng chỉ ra không ít hạn chế trong lĩnh vực nói trên.

Như, một số báo, trang thông tin điện tử hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, để xảy ra sai phạm, chạy theo việc đưa tin giật gân, câu khách, đưa tin chưa được kiểm chứng hoặc không tuân theo kỷ luật đưa tin, vi phạm về các quy định của pháp luật về báo chí, về quảng cáo gây bức xúc trong dư luận.

Nội dung thông tin trên nhiều ấn phẩm bị trùng lặp, hiệu quả thông tin thấp, gây lãng phí cho xã hội. Một số cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể có nhiều cơ quan báo chí quá mức cần thiết, báo cáo tiếp tục nêu hạn chế. Đáng chú ý, hiện tượng tư nhân "núp bóng" trong hoạt động báo chí có chiều hướng gia tăng.

Vẫn trong phần hạn chế, báo cáo nêu: báo điện tử phát triển một cách ồ ạt, nhanh chóng, một số cơ quan chưa có bản lĩnh chính trị, đăng tin còn giật gân, câu khách....

Trong một số nhiệm vụ, giải pháp cần tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2019 - 2020, với lĩnh vực báo chí, Bộ xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý kịp thời, nghiêm túc các vi phạm trong hoạt động báo chí.

Về báo in, giải pháp được nêu là sắp xếp lại theo mô hình một cơ quan báo chí có nhiều ấn phẩm báo chí. Có từ 50% cơ quan báo chí hoàn thành việc sắp xếp theo mô hình này.

Các cơ quan báo chí tự chủ về tài chính, trừ những báo, tạp chí do nhà nước đặt hàng, báo cáo nêu.

Bộ cũng định hướng báo điện tử trở thành loại hình báo chí chủ lực của các cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Nhà nước có cơ chế hỗ trợ việc xây dựng và phát triển các báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu và phục vụ thông tin đối ngoại.

Với thông tin đối ngoại, giải pháp được nêu là có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp trong nước cung cấp thông tin điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet. Có các giải pháp thu hút người sử dụng, cung cấp thông tin hữu ích, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, nhất là giới trẻ. Các doanh nghiệp và tổ chức trong nước dần chiếm lĩnh các phương thức cung cấp thông tin điện tử trên mạng, đặc biệt là các mạng xã hội trực tuyến. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng internet vào mục đích xấu, vi phạm pháp luật, đạo đức và các chuẩn mực xã hội.