15:26 06/12/2012

Tăng mạnh thuế nhập khẩu đường

Hòa Bình

Bộ Tài chính vừa công bố việc tăng thuế suất thuế nhập mặt hàng đường

Theo Bộ Tài chính, việc tăng thuế dựa trên cơ sở thực tế sản lượng sản 
xuất mặt hàng đường trong năm 2012 cao hơn nhu cầu và dự báo sản lượng 
đường vụ 2012/2013 đạt 1,5 - 1,6 triệu tấn, dư thừa lớn so với nhu cầu 
trong nước.
Theo Bộ Tài chính, việc tăng thuế dựa trên cơ sở thực tế sản lượng sản xuất mặt hàng đường trong năm 2012 cao hơn nhu cầu và dự báo sản lượng đường vụ 2012/2013 đạt 1,5 - 1,6 triệu tấn, dư thừa lớn so với nhu cầu trong nước.
Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 193/2012/TT-BTC ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, trong đó có việc điều chỉnh trở lại mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường trong hạn ngạch thuộc nhóm 17.01.

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu được điều chỉnh từ 15% lên 25%.

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các loại đường khác thuộc nhóm 17.01 được điều chỉnh từ 15% lên 40%.

Thông tư nêu trên có có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013.

Theo Bộ Tài chính, việc tăng thuế dựa trên cơ sở thực tế sản lượng sản xuất mặt hàng đường trong năm 2012 cao hơn nhu cầu và dự báo sản lượng đường vụ 2012/2013 đạt 1,5 - 1,6 triệu tấn, dư thừa lớn so với nhu cầu trong nước.

Đồng thời, theo Bộ Tài chính, đây cũng là hành động nhằm bảo vệ và khuyến khích ngành sản xuất mía đường trong nước phát triển, khuyến khích việc tiêu dùng đường sản xuất trong nước.