08:28 02/04/2007

Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ, Trung Quốc sẽ chậm lại?

N.Hạnh

Theo ADB, hai nền kinh tế đang nổi lên ở châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tăng trưởng chậm dần lại trong năm 2007 và 2008

Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ sẽ chậm lại mức 8% sau khi đã tăng 9,2% trong năm 2006.
Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ sẽ chậm lại mức 8% sau khi đã tăng 9,2% trong năm 2006.
Theo báo cáo "Triển vọng 2007" của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), hai nền kinh tế đang nổi lên ở châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tăng trưởng chậm dần lại trong năm 2007 và cả năm 2008.

Tuy nhiên, bản báo cáo cho biết, nhìn chung tốc độ tăng trưởng của hai nước này sẽ vẫn vững, giúp thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế của khu vực.

ADB dự báo các nền kinh tế đang phát triển châu Á (không kể Nhật Bản) sẽ chỉ tăng trưởng 7,6% trong năm 2007 và 7,7% năm 2008, do ảnh hưởng bởi sự tăng trưởng của các nước công nghiệp hóa chậm lại.

Trung Quốc và Ấn Độ vẫn sẽ là động lực tăng trưởng kinh tế của nhóm các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á cũng như của toàn châu lục.

Theo dự báo, Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm lại đôi chút ở mức 10% trong năm 2007 và 9,8% năm 2008.

Sản lượng công nghiệp của nước này sẽ tăng chậm lại ở mức 11%, so với mức tăng 12% trong hai năm qua.

Mức tăng đầu tư cũng chậm lại nhờ các biện pháp hạn chế đầu tư và xuất khẩu giảm do nhu cầu nước ngoài đối với hàng hóa của Trung Quốc giảm sút.

Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ sẽ chậm lại mức 8% sau khi đã tăng 9,2% trong năm 2006, trước khi đạt mức 8,3% năm 2008.