11:14 05/07/2016

Tập đoàn Dầu khí bổ nhiệm 4 phó tổng giám đốc

Hà Đan

Bổ nhiệm mới một phó tổng giám đốc và tái bổ nhiệm 3 phó tổng

<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:DocumentProperties>
 <o:Revision>0</o:Revision>
 <o:TotalTime>0</o:TotalTime>
 <o:Pages>1</o:Pages>
 <o:Words>18</o:Words>
 <o:Characters>104</o:Characters>
 <o:Company>Osin Nam</o:Company>
 <o:Lines>1</o:Lines>
 <o:Paragraphs>1</o:Paragraphs>
 <o:CharactersWithSpaces>121</o:CharactersWithSpaces>
 <o:Version>14.0</o:Version>
 </o:DocumentProperties>
 <o:OfficeDocumentSettings>
 <o:AllowPNG></o:AllowPNG>
 </o:OfficeDocumentSettings>
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Revision>0</o:Revision> <o:TotalTime>0</o:TotalTime> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>18</o:Words> <o:Characters>104</o:Characters> <o:Company>Osin Nam</o:Company> <o:Lines>1</o:Lines> <o:Paragraphs>1</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>121</o:CharactersWithSpaces> <o:Version>14.0</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG></o:AllowPNG> </o:OfficeDocumentSettings>

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa chính thức công bố các quyết định về công tác cán bộ của Tập đoàn.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên của PVN, Tập đoàn đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quỳnh Lâm, Hàm Phó tổng giám đốc, Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC) giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tập đoàn.

Cùng với đó là Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Lê Minh Hồng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn và bổ nhiệm lại chức vụ đối với 2 Phó tổng giám đốc Nguyễn Quốc Thập, Nguyễn Sinh Khang.

Theo báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 của PVN, tính đến hết tháng 6/2016 Tập đoàn này đã xuất bán 8,68 triệu tấn dầu thô và condensate, tương đương hơn 2,4 tỷ USD, bằng 37,15% kế hoạch cả năm.

Trong đó, cung cấp dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất ước đạt 3,73 triệu tấn, tương đương gần 1,6 tỷ USD.

Trong 6 tháng cuối năm, để đạt kế hoạch cả năm 2016,  PVN sẽ xuất bán 3,59 triệu tấn dầu thô và condensate, cung cấp 3,5 triệu tấn dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất và xuất bán ra nước ngoài 1,13 triệu tấn...