10:02 21/05/2010

Tập đoàn Woori báo lãi gấp 3 lần cùng kỳ năm 2009

Vũ Mạnh

Tập đoàn Tài chính Woori (WFG) thông báo lợi nhuận quý 1/2010 tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm 2009

Lợi nhuận ròng của Tập đoàn Woori từ tháng 1 đến tháng 3/2010 đạt 573 tỷ Won, tương đương với khoảng 517,3 triệu USD.
Lợi nhuận ròng của Tập đoàn Woori từ tháng 1 đến tháng 3/2010 đạt 573 tỷ Won, tương đương với khoảng 517,3 triệu USD.
Tập đoàn Tài chính Woori (WFG) - tập đoàn tài chính và ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc - thông báo lợi nhuận quý 1/2010 tăng gấp 3 lần cùng kỳ 2009 và được nâng xếp hạng tín dụng trái phiếu lên A+.

Thông báo ngày 20/5 của tập đoàn này cho biết lợi nhuận ròng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2010 đạt 573 tỷ Won, tương đương với khoảng 517,3 triệu USD, tăng 253% so với năm trước và so với 3 tháng trước đã tăng hơn 265,5%. Đây cũng là sự tăng trưởng tốt nhất của tập đoàn này kể từ quý 3/2007.

Tổng tài sản của WFG tính đến cuối quý đầu tiên là 325,4 ngàn tỷ Won, tương đương với 315,4 tỷ USD. ROE và ROA tương ứng là 16,7% và 0,8%. Tỷ lệ BIS và tỷ lệ vốn cổ phần cơ bản tương ứng là 14,6% (E) và 10,7% (E) đối với các ngân hàng, và 12,3% (E) và 8,5% (E) đối với Tập đoàn.

Trung tâm Đánh giá tín dụng Hàn Quốc cũng vừa đưa ra thông báo nâng hạng mức tín dụng các loại trái phiếu của Tập đoàn Woori, bao gồm trái phiếu không thế chấp, trái phiếu ưu tiên thấp nhất và thương phiếu, lần lượt lên mức A+, A và A2+.

Hiện Công ty Chứng khoán Woori CBV (Woori CBV) và Chi nhánh Ngân hàng Woori Hà Nội và Tp.HCM là các công ty tại Việt Nam của Tập đoàn Woori.