16:47 25/02/2010

Taxi, xe buýt phải niêm yết giá trên thành xe?

Y Nhung

Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, taxi... tới đây sẽ phải niêm yết giá

Thời gian tới, có thể giá vé xe buýt sẽ được niêm yết ở mặt ngoài thành xe phía dưới cánh cửa trước.
Thời gian tới, có thể giá vé xe buýt sẽ được niêm yết ở mặt ngoài thành xe phía dưới cánh cửa trước.
Tới đây giá cước của kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, taxi... sẽ phải niêm yết ngay ở mặt ngoài thành xe hoặc cánh cửa.

Đó là nội dung trong Thông tư liên tịch hướng dẫn về kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Các dịch vụ kinh doanh vận tải thực hiện kê khai giá cước gồm: kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, taxi; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng: Vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô; vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

Cụ thể, vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định phải kê khai giá cước bình quân (đồng/hành khách) theo từng loại cự ly vận chuyển; giá cước trên các tuyến vận chuyển cố định của đơn vị (đồng/hành khách); giá cước vận chuyển hàng hóa theo xe khách (đồng/100kg).

Vận tải hành khách bằng xe taxi sẽ kê khai theo hình thức quy định giá cước của đơn vị (giá cước km đầu, giá cước của từng cự ly hay km tiếp theo; giá cước theo chuyến; giá cước thời gian chờ đợi...).

Xe chạy theo hợp đồng phải kê khai giá cước theo km lăn bánh (đồng/km) của từng loại xe và giá cước thời gian chờ đợi (đồng/ngày xe hoặc đồng/giờ xe...).

Đối với vận tải hàng hóa bằng xe ô tô sẽ phải kê khai giá cước bình quân (đồng/km), giá cước vận chuyển container...

Về hình thức niêm yết giá cước, đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện niêm yết giá cước vận tải bằng cách thông báo công khai trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác được đặt, để, treo, dán tại nơi bán vé, nơi giao dịch, mặt ngoài hoặc bên trong phương tiện để thuận tiện cho việc quan sát của khách hàng sử dụng dịch vụ.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải ký hợp đồng ủy thác cho đơn vị  kinh doanh dịch vụ bến xe bán vé vận tải khách đi xe của đơn vị mình thì đơn vị  kinh doanh dịch vụ bến xe phải thực hiện niêm yết giá cước vận tải ô tô tại nơi bán vé theo quy định. Khi đơn vị kinh doanh vận tải tự tổ chức bán vé cũng phải thực hiện niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại bến xe.

Dự thảo Thông tư còn yêu cầu, đối với vận tải khách theo tuyến cố định phải niêm yết giá tại nơi bán vé và ở mặt ngoài thành xe phía dưới cánh cửa trước. Vận tải khách bằng xe buýt niêm yết ở mặt ngoài thành xe phía dưới cánh cửa trước. Đối với vận tải khách bằng taxi niêm yết ở mặt ngoài cánh cửa xe.